Vårt engagemang inom social hållbarhet

Frågor kopplade till social integration är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Arbetet berör våra medarbetare och kunder, men också människor i samhället i stort.

NCC vill vara ett öppet, inkluderande företag som speglar omvärlden och bidrar till en långsiktigt social hållbar utveckling i de samhällen vi verkar.

Genomtänkta satsningar på mångfald är en förutsättning för att vi ska hitta de mest kompetenta medarbetarna och skapa en kreativ arbetsmiljö. Att erbjuda säkra arbetsplatser är en annan viktig dimension av social hållbarhet. Här driver vi sedan länge ett systematiskt arbete. Ytterligare en aspekt är att ha en öppen dialog och löpande dela med oss av information till kunder och intressenter.

Tempot är ofta högt i vårt digitaliserade, globala samhälle. Därför bidrar vi med forskningsbaserad kunskap och olika lösningar som främjar rekreation för människor i det offentliga rummet.