Vårt engagemang inom social hållbarhet

Frågor kopplade till social integration är en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Arbetet berör våra medarbetare och kunder, men också människor i samhället i stort. NCC vill vara ett öppet, inkluderande företag som speglar omvärlden och bidrar till en långsiktigt social hållbar utveckling i de samhällen vi verkar.

Vi är en drivande partner i ett inkluderande samhälle

“Vi är en drivande partner i ett inkluderande samhälle”

- 2020 mål: Ett kön utgör högst 70% av ett team & en åldersgrupp utgör högst 70% av ett affärsområde & teamet speglar samhället