Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet ett område av högsta prioritet för NCC och som inkluderar både att skapa trygga och säkra arbetsplatser för våra medarbetare, leverantörer och underentreprenörer såväl som en bättre hälsa hos alla intressenter i vår värdekedja.

Vi arbetar systematiskt med att eliminera olyckor för att förverkliga vår nollvision och för att skapa en säkerhetskultur, där alla reagerar och agerar på brister i arbetsmiljön och på felaktiga eller farliga beteenden.

Vi sätter också stort fokus på att skapa hälsosamma inomhusmiljöer för de personer som vistas i de byggnader och konstruktioner som vi tillhandahåller och att tillhandahålla en god och trygg arbetsmiljö för våra leverantörer och underentreprenörer.