Hälsa och säkerhet

Hälsa och säkerhet ett område av högsta prioritet för NCC och som inkluderar både att skapa trygga och säkra arbetsplatser för våra medarbetare, leverantörer och underentreprenörer såväl som en bättre hälsa hos alla intressenter i vår värdekedja.

Vi arbetar i en miljö utan olyckor

“Vi arbetar i en miljö utan olyckor”

- 2020 mål: 50% minskning av olyckor