Innovation

Genom våra forsknings- och utvecklingsprojekt vill vi få fram expertkunskap inom NCC, förändra branschen och stödja vårt kontinuerliga arbete med att hitta de mest hållbara lösningarna.

Många av våra FoU-projekt sker i samarbete med universitet och högskolor i Sverige och Europa. Vi är en aktiv partner i strategiska innovationssatsningar som Smart Built Environment, InfraSweden2030 och Re:Source. Vi är också delaktiga i ENCORD och andra FoU-nätverk i Europa.

Smart byggande till en rimlig kostnad med så låg klimatpåverkan som möjligt och maximerad social integration är av högsta vikt för vår framtid och vi gör allt vi kan för att förbättra byggmetoder och partneringprocesser samt hitta sätt att sänka energiförbrukningen i alla delar av våra projekt.

Världen förändras

År 2050 uppskattas att 70 procent av världens befolkning kommer att bo i tätorter, och i de större städerna i Norden pågår redan eller planeras stora infrastruktur- eller bostadsprojekt. Även om slutprodukten är högt efterfrågad kan byggnadsarbetet vid större projekt upplevas som störande för samhället. För att möta denna utmaning har ett EU-projekt inletts för att minimera störande inslag i tätorter och minska de negativa effekterna i angränsande områden. Bra exempel hur man använder det som utgångspunkt för byggnadsarbetet är vårt Rotebro-projekt och våra samverkansbroar.

Innovation har underlättat för våra kunder att förstå vad vi på NCC utvecklar. Som ett av de första byggföretagen i branschen har vi använt VR-glasögon. De har inte bara förenklat kommunikationen mellan arkitekter och kunder utan används också i produktionen för att planera kritiska processer eller i utbildningssyfte före den faktiska produktionen.

Några exempel på detta är vårt arbete med SCA-huset och Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, som båda är belägna utanför Göteborg. Vår organisation är i ständig utveckling och trots att långsiktiga FoU-projekt inte alltid generar några nya produkter eller processer ligger de till grund för vidareutveckling inom NCC.

Genom FoU-projekt vill vi utveckla och locka expertkompetens, såväl inom NCC som utifrån, men inte minst också hålla ögonen öppna för nya trender och tekniker för att få kunskap om spetsforskning som kan vara av betydelse för NCC. Vi tror att nätverkande är viktigt för att uppnå detta och vi har flera exempel på när det har lett till verkliga projekt. Dessutom skapar FoU attraktionskraft bland våra intressenter och ligger helt i linje med vårt varumärke.