Innovation

Genom våra forsknings- och utvecklingsprojekt vill vi få fram expertkunskap inom NCC, förändra branschen och stödja vårt kontinuerliga arbete med att hitta de bästa lösningarna.