Möt NiCCi – NCC:s robothund

AI robothunden NiCCi kom till NCC i juni 2021. Sedan dess har hon jobbat i flera byggprojekt.  Men vad gör egentligen en robothund på en byggarbetsplats och varför valde NCC att ta sig an en robothund?

Många sektorer är idag i hög grad robotiserade. Trots det är det ganska sällan man ser en robothund, framför allt på en byggarbetsplats.

- NCC har jobbat intensivt med digitalisering under ett antal år. Det arbete som vi bedrivit inom BIM och VDC har gjort det möjligt att ta ett steg till, nämligen att nu köpa in en robothund. Det är en del av vår resa mot ett sömlöst informationsflöde och att kunna ta mer datainformerade beslut, säger Christina Claeson Jonsson, chef för Forskning & Innovation, NCC.

Ett prioriterat användningsområde för NCC är hälsa och säkerhet. Där kan denna typ av robot bidra genom att göra uppgifter som omfattas av de tre D:na: Dirty, Dusty, Dull - det vill säga jobb som är smutsiga, dammiga eller enformiga. Exempel på sådana uppgifter är inspektion av trånga utrymmen eller efter sprängning, där det finns risk för sprängdamm och nedfallande berg. På så vis minskar arbetsmiljöriskerna för byggpersonalen och det skapas en säkrare byggarbetsplats.

- Samtidigt som vi redan ser många användningsområden för NiCCi är det en utforskande resa där vi är öppna för att hitta nya områden där hon kan göra nytta, säger Christina Claeson Jonsson.

Arbetsmetod och erfarenheter

Genom sitt arbetssätt möjliggör robothunden överföring av kunskap: det som NiCCi gör på ett projekt förs vidare till nästkommande arbetsplats. På så sätt byggs kunskapen upp. Hennes första uppdrag var på projekt Kineum i Göteborg, där NCC förutom ett hotell även byggde ett eget kontor.

- Vi har här testat att gå runt med NiCCi på byggarbetsplatsen för att se reaktionen hos byggpersonal och undersökt hur hon beter sig när det ligger saker på golvet eller står något i vägen. Vi har också testat så kallad ”auto walk”, det vill säga att hon tar sig själv genom en förprogrammerad bana utan ledsagare. Dessutom har vi genomfört olika typer av skanningar för att skapa punktmoln. Ett punktmoln kan man sedan översätta till en yta, som t. ex. ett fönster. Utifrån detta kan vi se om fönstret monterats på rätt plats med rätt mått genom att jämföra med BIM-modellen, säger Gustav Olsson, ledande specialist VDC, Group VDC.

Sedan augusti 2022 är NiCCi i Stockholmstrakten på ett anläggningsprojekt. Här är miljön tuffare med porösa ytor som dessutom lutar. I leriga miljöer beter sig NiCCi som Bambi på hal is, och därför undersöks just nu vilken typ av information som kan samlas in under sådana förutsättningar.

"Vi blir förvånade varje gång vi använder NiCCi. Vissa saker fungerar perfekt medan vi för andra får tvärstopp. Med små systematiska steg får vi till slut ett stort steg framåt” säger Andreas Villén, Ledande Specialist VDC, Process and Production Development, NCC Infrastructure.

 

Bild på robothunden NiCCi.
Det är lätt att tro att fotot ovan illustrerar hur lågteknologi möter högteknologi. Men alla som har besökt en nutida byggarbetsplats vet att det inte är särskilt mycket lågteknologiskt som pågår. Maskinerna är extremt avancerade och utför precisa uppgifter – även om de fortfarande kan se ut som förhistoriska dinosaurier. Utmaningen är att ta reda på hur digitala verktyg kan förse medarbetare med insikter som kan omsättas i ökad produktivitet och säkrare arbetsplatser. ”Med teoretisk analys, intervjuer och skrivbordsstudier når man bara till en viss gräns. Ibland måste man kasta sig ut och få praktisk erfarenhet. Och det är precis vad vi gör just nu under våra tester med NiCCi - SPOT-robothunden från Boston Dynamics” menar Christina Claeson Jonsson.