Räcken och kantsten i tunnlar

NCC producerar sidoräcken och vägrenar längs sidorna i tunnlar.

Vi erbjuder följande produkter:

Vägren nr. 579 - Specialprodukt för tunnel

  • Kantsten gjuts i en process. Specialprodukt för tunnel, men kan även användas som bredare kantsten ute i det fria. 
  • Höjd: 100 till 220 mm 
  • Bredd: kant, standard, totalbredder 500-700-900 mm 
  • Annan utformning, annat fall, tjocklek på kantsten och totalbredd levereras efter specifikation.

Kabelbox nr. 310 - För järnvägar och vägtunnlar

  • Platsgjuten armerad kabelbox för järnvägar, vägtunnlar och andra platser där kablar måste vara tillgängliga samtidigt som skyddskraven uppfylls.
  • Levereras med prefabricerade lock. Ny gjutningsform kan göras efter kundens önskemål.
  • Höjd: 310 mm
  • Bredd: 700 mm
thore-kolltveit
Thore Kolltveit

Profilbetong