Betongräcken

Solida och flexibla mittdelar och sidoräcken i betong.

Standardprodukterna är CE-certifierade och även godkända av den norska myndigheten Vegdirektoratet.

Flexibla, homogena och frostbeständiga

Mittdelar och sidoräcken som är glidgjutna i betong har många fördelar:

 • Säkerhet: Betongprofilerna är homogena räcken
 • Produktutveckling: Formen på räcket kan i hög grad anpassas efter kundens önskemål och behov.
 • Livscykelkostnad: Räckena är gjutna i högkvalitativ betong, som har stor motståndskraft mot kemisk och mekanisk belastning samt är mycket frostbeständig.

Vi producerar följande betongräcken:

Safetybaer H2 D90 - Mittdelar med många funktioner

 • Profiler godkänd enligt räckesstandarden för användning som mittdelar. Avvisande kant på båda sidorna.
 • Fundament, ledningsrör och lyktstolpar kan gjutas in. Vattengenomföringar kan läggas in efter behov.
 • Betongmängd ca 350 l/m. Armering: 2 st. Ø12 mm kamstål. Betongkvalitet: C35/45 tillsatt plastfiber.

Safetybaer H2 E90 - Sidoräcken

 • Profil godkänd som sidoräcke i tunnlar. Normal höjd 90 cm, men kan tillverkas med varierande höjd från 75 till 110 cm.
 • Avvisande kant på en sida. Vattengenomföringar kan läggas in efter behov. Bullerskydd kan eftermonteras på räcket.
 • Betongmängd ca 300 l/m. Armering: 2 st. Ø12 mm kamstål. Betongkvalitet: C35/45 tillsatt plastfiber.
 • Godkännande för H2 och H2 E90

Safetybaer H2 E90 - Nytt över gammalt

 • Nytt trafiksäkert sidoräcke som gjuts över det befintliga betongräcket. Den gamla kanten får inte överstiga 55 cm.
 • Effektiv renovering av gamla betongkanter. Vattengenomföringar kan läggas in efter behov.
 • Betongmängd ca 2–300 l/m. Armering: 2 st. Ø12 mm kamstål. Betongkvalitet: C35/45 tillsatt plastfiber.
Bild på Thore Kolltveit, kontaktperson för NCC Profilbetong. Foto/illustration: Okänd
Thore Kolltveit

Profilbetong