VA-process – rent dricksvatten och inga utsläpp av föroreningar i naturen ska vara en självklarhet

Dricksvatten och avloppsvattenrening är idag en avancerad processindustri som måste fungera dygnet runt, året om. Många av dagens anläggningar byggdes i mitten av förra seklet och behöver uppgraderas och moderniseras samtidigt som det ställs nya krav på våra dricksvatten- och avloppsreningsverk. För NCC är detta ett viktigt område där vi kan vara med och bidra till en hållbar utveckling.

VA-projekten är komplexa och för att lyckas krävs hög kompetens och erfarenhet inom bygg, process och maskin.

Nya krav på våra dricksvatten- och avloppsreningsverk

Många av dagens anläggningar byggdes i mitten av förra seklet och behöver uppgraderas och moderniseras samtidigt som det ställs nya krav på våra dricksvatten- och avloppsreningsverk.

NCC har lång erfarenhet på området och specialistkompetens i hela kedjan. Vi vet hur man bygger effektivt samt hur process och utrustning ska designas för bästa reningsmetod och driftsäkerhet. NCC har en särskild avdelning med specialitskompetens som medverkar i samtliga dessa projekt, vilket gör oss till en unik aktör.

Vi är specialister på rening

Specialistavdelningen tillsammans med NCC:s lokala avdelningar bildar en unik aktör inom VA-branschen och kan kompetensmässigt hantera helheten från ax till limpa i ett VA-projekt. Byggkompetensen, som NCC:s lokala avdelningar står för, i kombination med djup process- och maskinkompetens skapar mervärde i projektets alla faser. Genom att ha en organisation som alltid medverkar, med samma personal, i VA-projekten kan NCC säkerställa en effektiv kunskapsåterföring mellan projekten. Detta skapar unika förutsättningar för NCC:s kunder att få lyckade projekt.

VA-projektens ökade komplexitet har gjort att partnering blivit en attraktiv samarbetsform där NCC:s helhetskompetens kommer till sin rätta och ni som kunder får mer renat vatten för pengarna.

Fokusbild på växter som sticker upp ur grunt vatten, med stenar i bakgrunden. Foto/illustration: Erik Mårtensson
Norrtälje Hamn, Norrtälje

Norrtälje Hamn är en helt ny, hållbar stadsdel som växer fram bredvid en historisk stadskärna. NCC har fått uppdraget att utveckla dess infrastruktur.

Solgryningen lyser upp Antuna pumpstation och en bil intill, samt naturen i bakgrunden. Foto/illustration: Okänd
Antuna pumpstation, Upplands Väsby

NCC har fått i uppdrag av Käppalaförbundet att renovera och bygga om Antuna pumpstation.

I en delvis upplyst bergtunnel arbetar byggmaskiner, med andra fordon närvarande. Foto/illustration: Okänd
Käppalaverket, Lidingö, Stockholm

NCC bygger ut Käppalaverket på Lidingö utanför Stockholm. Verket renar avloppsvatten från elva kommuner i Storstockholm och producerar klimatvänlig biogas till 100 kommunala bussar.

Bild på en blåkakelfärgad vattenbassäng, med rör som utgår från väggen och dyker i golvet. Foto/illustration: Okänd
Bromölla vattenverk

NCC bygger om Bromölla vattenverk som skall dubbla sin kapacitet och leverera vatten till Näsum och Olofström. Projektet genomförs i partnering i två etapper.

Simsholmens avloppsreningsverk. Stora utomhusbassänger och små fordonsgarage, med Jönköping över sjön i bakgrunden. Foto/illustration: Okänd
Simsholmens avloppsreningsverk, Jönköping

Ett pågående partneringprojekt i flera etapper. Som en följd av ett expansivt bostadsbyggande i Jönköping behöver det centralt belägna avloppsreningsverket Simsholmen anpassas till att ligga ”mitt i staden”.