VA-process – rent dricksvatten och inga utsläpp av föroreningar i naturen ska vara en självklarhet

Dricksvatten och avloppsvattenrening är idag en avancerad processindustri som måste fungera dygnet runt, året om. Många av dagens anläggningar byggdes i mitten av förra seklet och behöver uppgraderas och moderniseras samtidigt som det ställs nya krav på våra dricksvatten- och avloppsreningsverk. För NCC är detta ett viktigt område där vi kan vara med och bidra till en hållbar utveckling.

VA-projekten är komplexa och för att lyckas krävs hög kompetens och erfarenhet inom bygg, process och maskin.

Nya krav på våra dricksvatten- och avloppsreningsverk

Många av dagens anläggningar byggdes i mitten av förra seklet och behöver uppgraderas och moderniseras samtidigt som det ställs nya krav på våra dricksvatten- och avloppsreningsverk.

NCC har lång erfarenhet på området och specialistkompetens i hela kedjan. Vi vet hur man bygger effektivt samt hur process och utrustning ska designas för bästa reningsmetod och driftsäkerhet. NCC har en särskild avdelning med specialitskompetens som medverkar i samtliga dessa projekt, vilket gör oss till en unik aktör.

Vi är specialister på rening

Specialistavdelningen tillsammans med NCC:s lokala avdelningar bildar en unik aktör inom VA-branschen och kan kompetensmässigt hantera helheten från ax till limpa i ett VA-projekt. Byggkompetensen, som NCC:s lokala avdelningar står för, i kombination med djup process- och maskinkompetens skapar mervärde i projektets alla faser. Genom att ha en organisation som alltid medverkar, med samma personal, i VA-projekten kan NCC säkerställa en effektiv kunskapsåterföring mellan projekten. Detta skapar unika förutsättningar för NCC:s kunder att få lyckade projekt.

VA-projektens ökade komplexitet har gjort att partnering blivit en attraktiv samarbetsform där NCC:s helhetskompetens kommer till sin rätta och ni som kunder får mer renat vatten för pengarna.

Solgryningen lyser upp Antuna pumpstation och en bil intill, samt naturen i bakgrunden. Foto/illustration: Okänd
Antuna pumpstation, Upplands Väsby

NCC har fått i uppdrag av Käppalaförbundet att renovera och bygga om Antuna pumpstation.

I en delvis upplyst bergtunnel arbetar byggmaskiner, med andra fordon närvarande. Foto/illustration: Okänd
Käppalaverket, Lidingö, Stockholm

NCC bygger ut Käppalaverket på Lidingö utanför Stockholm. Verket renar avloppsvatten från elva kommuner i Storstockholm och producerar klimatvänlig biogas till 100 kommunala bussar.

Bild på en blåkakelfärgad vattenbassäng, med rör som utgår från väggen och dyker i golvet. Foto/illustration: Okänd
Bromölla vattenverk

NCC bygger om Bromölla vattenverk som skall dubbla sin kapacitet och leverera vatten till Näsum och Olofström. Projektet genomförs i partnering i två etapper.

Simsholmens avloppsreningsverk. Stora utomhusbassänger och små fordonsgarage, med Jönköping över sjön i bakgrunden. Foto/illustration: Okänd
Simsholmens avloppsreningsverk, Jönköping

Ett pågående partneringprojekt i flera etapper. Som en följd av ett expansivt bostadsbyggande i Jönköping behöver det centralt belägna avloppsreningsverket Simsholmen anpassas till att ligga ”mitt i staden”.