VA-process

Nya krav ställs på våra dricksvatten- och avloppsreningsverk och VA-marknaden i Skandinavien står inför stora investeringar. För NCC är detta ett spännande och viktigt område där vi kan vara med och bidra till en hållbar utveckling.

VA-projekten är komplexa och för att lyckas krävs hög kompetens och erfarenhet inom bygg, process och maskin. För att hantera detta har NCC en särskild avdelning med specialitskompetens som medverkar i samtliga dessa projekt.

Vi har arbetat inom detta område sedan 1970-talet och har förvärvat djupgående kunskaper om den teknik och de processer som används. Vår förståelse för helheten och brukarens behov har gett oss insikt om vad som krävs för att bygga under pågående drift av processanläggningar för att minimera störningar.

Specialistavdelningen tillsammans med NCCs lokala avdelningar bildar en unik aktör inom VA-branschen och kan kompetensmässigt hantera helheten från ax till limpa i ett VA-projekt. Byggkompetensen, som NCCs lokala avdelningar står för, i kombination med djup process- och maskinkompetens skapar mervärde i projektets alla faser. Genom att ha en organisation som alltid medverkar, med samma personal, i VA-projekten kan NCC säkerställa en effektiv kunskapsåterföring mellan projekten. Detta skapar unika förutsättningar för NCCs kunder att få lyckade projekt.

VA-projektens ökade komplexitet har gjort att partnering blivit en attraktiv samarbetsform där NCCs helhetskompetens kommer till sin rätta och ni som kunder får mer renat vatten för pengarna.

Christian Jöhncke_1
Christian Jöhncke

Avdelningschef, NCC Infrastructure

Per Johansson

Affärschef VA-process, NCC Infrastructure