VA-process – rent dricksvatten och inga utsläpp av föroreningar i naturen ska vara en självklarhet

Dricksvatten- och avloppsvattenrening är idag en avancerad processindustri som måste fungera dygnet runt, året om. NCC:s långa erfarenhet, vår unika specialistkompetens och vår förmåga hantera komplexa stora projekt ger våra kunder bäst förutsättningar för ett lyckat VA-projekt.

Många av dagens anläggningar byggdes i mitten av förra seklet och behöver uppgraderas och moderniseras samtidigt som det ställs nya krav på våra dricksvatten- och avloppsreningsverk. Exempelvis så är läkemedelsrening något som många kommuner ser behov av. För ett bra resultat krävs hög kompetens och erfarenhet inom bygg, process och maskin.

Vi är specialister på rening

NCC har lång erfarenhet inom VA och specialistkompetens i hela kedjan. Vi vet hur man bygger effektivt samt hur process och utrustning ska designas för bästa reningsmetod och driftsäkerhet. 

NCC:s specialistavdelning Vatten & Miljöteknik tillsammans med NCC:s lokala avdelningar bildar en unik aktör inom VA-branschen och kan hantera helheten från ax till limpa i ett VA-projekt. Byggkompetensen, i kombination med djup process- och maskinkompetens skapar mervärde i projektets alla faser.

Genom att ha en organisation som alltid medverkar, med samma personal, i VA-projekten kan NCC säkerställa en effektiv kunskapsåterföring mellan projekten. Detta skapar unika förutsättningar för NCC:s kunder att få lyckade projekt.

Optimera ditt VA-projekt

Komplexa VA-projekt behöver ta hänsyn till flera perspektiv och då är ofta
samverkansformen partnering ett bra alternativ. Genom att tillsammans tidigt i projektet hantera behov, utmaningar, risker, pengar och kunskap optimeras
förhållandena för såväl drift och underhåll som verksamheten. Det ger också den mest ekonomiskt fördelaktiga slutprodukten. Ni som kund får en partner för helheten, ett säkrare projekt, en smidigare resa och såklart mer renat vatten för pengarna. Partnering är alltså inte att köpa grisen i säcken som många tror

NSVA Vattentorn 2020 lowres Foto Anders Kjellberg

Vattentorn, Helsingborg

I samverkan med NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) bygger NCC Helsingborgs nya vattentorn.

Läs mer om projektet
Två NCC-medarbetare diskuterar med varandra.

Vattenverk, Tanum

Vattenförbrukningen i Tanum har under de senaste åren ökat avsevärt. Kommunen beslutade därför att utöka sin produktionskapacitet i befintligt vattenverk.

Läs mer om projektet
IMG_0260

Reningsverk, Helsingborg

På uppdrag av NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) har NCC byggt om och över delar av reningsverket i centrala Helsingborg.

Läs mer om projektet
Vattenverk med en brun fasad. I förgrunden en strand, i bakgrunden skog. Foto/illustration: Okänd

Vattenverk, Kungälv

NCC har byggt Kungälvs nya vattenverk utmed Göta älv strax norr om Kungälv.

Läs mer om projektet
I en delvis upplyst bergtunnel arbetar byggmaskiner, med andra fordon närvarande. Foto/illustration: Okänd

Käpplaverket, Lidingö

NCC har byggt ut Käppalaverket på Lidingö utanför Stockholm, som producerar klimatvänlig biogas till 100 kommunala bussar.

Läs mer om projektet
antuna-pumpstation-fixad

Bromölla vattenverk

Bromölla vattenverk behövde dubbla sin kapacitet och leverera vatten till Näsum och Olofström. Projektet genomfördes i partnering i två etapper.

Läs mer om projektet
Simsholmens avloppsreningsverk. Stora utomhusbassänger och små fordonsgarage, med Jönköping över sjön i bakgrunden. Foto/illustration: Okänd

Simsholmens avloppsreningsverk, Jönköping

Om- och tillbyggnad av Simsholmens avloppsreningsverk. Ett partneringprojekt gjort i flera etapper.

Läs mer om projektet