Bergförstärkning vid nybyggnation och renovering av tunnlar och bergrum

Vi kan tätning, frostisolering och förstärkning vid både nybyggnation och renovering av tunnlar och andra bergrum. Utöver detta utför vi även bro- och betongreparationer, jordstabilisering och brandisolering.

Arbetsmetoder för bergförstärkning

  • Injektering: används främst för att hindra vatteninläckning och medföljande grundvattensänkning vid utförande av tunnlar och bergrum. Vi har under många år använt injektering för att täta en stor del av tunnelsystemen i Sverige. Under de senaste åren har täthetskraven ökat för att minska risken för omgivnings- och miljöpåverkan. Detta har medfört en förbättring av cementsorter och en minskning i användandet av kemikalier för injektering. 
  • Betongsprutning: är en vanlig metod som används i tunnlar och bergrum. Betongsprutning är en metod där man med tryckluft slungar betong genom ett slangmunstycke på en yta utan tidskrävande och fördyrande formsättning. Sprutbetong kan utföras som torr- eller våtsprutning.
  • Bergbultning: innebär att lösa block i tunnlar eller öppna schakter låses fast genom att man borrar och gjuter in bergbultar som går genom blocket in i fast berg.
  • Tunnelisolering: är en metod avsedd för att ta hand om läckvatten och skydda från isbildning i fräst järnvägs- och vägtunnlar. Det dropp som återstår efter att tunneln har blivit färdiginjekterad, utsprängd och förstärkt tar vi hand om genom att montera upp dränering.

Våra metoder har använts i flera av Sveriges stora infrastrukturprojekt

Våra arbetsmetoder har använts i några av Sveriges största infrastrukturprojekt bland annat Citybanan, Söderströmstunneln, Norra Länken, Södra länken, Tvärbanan och Strängnäs-Härad.