Injektering

Vi har under många år använt injektering för att täta en stor del av tunnelsystemen i Sverige. Under de senaste åren har täthetskraven ökat för att minska risken för omgivnings- och miljöpåverkan. Detta har medfört en förbättring av cementsorter och en minskning i användandet av kemikalier för injektering.

Injektering används främst för att hindra vatteninläckning och medföljande grundvattensänkning vid utförande av tunnlar och bergrum. Inläckningen begränsas till övervägande delen med en cementbaserad förinjektering genom att skapa en tillräckligt tät zon omkring tunneln. Det innebär att berggrunden tätas före utsprängning eller utborrning av tunneln. 

En riktad insats mot partier där det finns synbara läckage efter att tunneln sprängts ut kallas för efterinjektering. Efterinjekteringen kan användas som komplement till förinjekteringen eller som en metod att täta äldre idrifttagna tunnlar. Vid mycket små läckage kan även kemiska miljögodkända medel användas.