Bergbultning

Bergbultning innebär att lösa block i tunnlar eller öppna schakter låses fast genom att man borrar och gjuter in bergbultar som går genom blocket in i fast berg. Bultens läge och riktning anpassas så att den inte utsätts för skjuvkrafter. Ingjutningen görs med cementpasta med mycket lågt vattencementtal.