Bergförstärkning vid nybyggnation och renovering av tunnlar och bergrum

Vi kan tätning, frostisolering och förstärkning vid både nybyggnation och renovering av tunnlar och andra bergrum. Utöver detta utför vi även bro- och betongreparationer, jordstabilisering och brandisolering.

Arbetsmetoder för bergförstärkning

  • Injektering: används främst för att hindra vatteninläckning och medföljande grundvattensänkning vid utförande av tunnlar och bergrum. Läs mer om Injektering.
  • Betongsprutning: är en metod där man med tryckluft slungar betong genom ett slangmunstycke på en yta utan tidskrävande och fördyrande formsättning. Läs mer om Betongsprutning.
  • Bergbultning: innebär att lösa block i tunnlar eller öppna schakter låses fast genom att man borrar och gjuter in bergbultar som går genom blocket in i fast berg. Läs mer om Bergbultning.
  • Tunnelisolering: är en metod avsedd för att ta hand om läckvatten och skydda från isbildning i främst järnvägs- och vägtunnlar. Läs mer om Tunnelisolering.

Våra metoder har använts i flera av Sveriges stora infrastrukturprojekt

Våra arbetsmetoder har använts i några av Sveriges största infrastrukturprojekt bland annat Citybanan, Söderströmstunneln, Norra Länken, Södra länken och Tvärbanan.