The Future Office Journey

Vägen till ditt nya kontor är en resa som börjar med frågan. ”Hur ser min verksamhet ut om fem år?” Sedan börjar färden med fyra viktiga hållplatser på vägen:

Lotta Kallberg Walldén

Kundansvarig kontor Väst, NCC Property Development