The Future Office Journey

Vägen till ditt nya kontor är en resa som börjar med frågan. ”Hur ser min verksamhet ut om fem år?” Sedan börjar färden med fyra viktiga hållplatser på vägen:

1782-6002-se-future-office-journey-symbol

1. Analys

Med dagsläget och framtidsvisoner som utgångspunkt svara på följande frågor:

 • Vilka är ditt företags ambitioner, utmaningar och framtidsplaner?
 • Vilken tidsram gäller för flytten?
 • Vilka är de viktigaste trenderna som påverkar ditt företag och er verksamhet?
 • Var bor nuvarande och framtida medarbetare?
 • Vad fungerar bra i den nuvarande arbetsmiljön och vad behöver ändras?

2. Ambition och strategiska val

Utvärdera analysresultaten och diskutera ambitioner och strategiska val:

 • Vilka är målen med flytten?
 • Hur kan flytten bygga varumärket och medarbetarna. På vilka olika sätt kan flytten bidra till att öka lönsamheten?
 • Utvärdera olika alternativ
 • Bygga nytt eller flytta till en befintlig fastighet?
 • Olika platser och typer av kontorslokaler
 • Konsekvenser av förändrade arbetssätt
 • Gå igenom hur ditt företag är rustat internt för att hantera den förändringsprocess och ta tillvara de möjligheter som en flytt innebär.

3. Skräddarsy en lösning

När de strategiska valen är gjorda så skräddarsyr vi tillsammans en lösning som bäst svarar mot dem.

4. Bygge och flytt

Nu börjar det roliga. Oavsett om ni flyttar till nytt eller bygger om ett befintligt kontor är det mycket som ska planeras och berättas:

 • Plan för intern information
 • Plan för hur alla medarbetare ska engageras i flyttprocessen
 • En checklista för framgångsrika flyttar

Se filmen Future Office

Robert_Hagg_NCC3605
Robert Hägg

Marknadschef, NCC Property Development

Nyhetsbrev från NCC

Fyll i din e-postadress nedan och välj de nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Välj nyhetsbrev