Moderna och effektiva lager - Future Logistics by NCC®

Strategiskt läge, sänkta energikostnader och skräddarsydda lokaler utifrån din verksamhet. När du väljer att flytta till en logistikfastighet vi utvecklat märker du effekt direkt.

Med rätt lagerlösning och rätt läge ökar lönsamheten. Våra lägen är Sveriges bästa. Ditt nya lager skapar vi utifrån din verksamhet. Tillsammans arbetar vi genom processen Future Logistics by NCC® mot ett gemensamt mål om att skapa en flexibel, energieffektiv och sund arbetsmiljö för dig och dina kollegor. Det gäller såväl lagret som det tillhörande kontoret. Dina medarbetare ska trivas, må bra och prestera väl i de arbetsmiljöer vi utvecklar. Hälsosamma inomhusmiljöer sänker sjukfrånvaron och påverkar effektivitet och produktivitet hos din personal positivt.

Effektivt lager

Den inre och yttre logistiken anpassas för att optimera arbetsflödet. Med en genomtänkt planlösning och tillräckligt många lastportar blir verksamheten mer effektiv. Logistikbranschen utvecklas snabbt, därför gäller det att framtidssäkra redan i dag. Tillräcklig bärighet i golven och rätt pelarindelning är också nödvändigt. När takhöjden är 11,7 meter går det att stapla upp till 8 pallar högt. Genom att välja en gångbredd om 2,9 meter istället för det vanligare om 3,2 till 3,8 meter, räcker en mindre lokal för samma antal pallar. Det betyder att du får lägre kostnader vilket sedermera leder till en bättre ekonomi.

“Vi har skapat en helt ny, funktionsindelad organisation som snabbt kan anpassas efter de arbetsuppgifter som ska utföras. Vi vill vara flexibla och effektiva, därför behöver vi en byggnad som stöttar vårt arbetssätt”

- Fredrik Lycke, vd på Amring som flyttat till nybyggda lokaler i Göteborgs hamn.

Hållbarhet ger dig försprång

Vår målsättning är att utveckla sunda och resurssnåla fastigheter. Därför miljöcertifierar vi de logistikfastigheter vi utvecklar genom systemet BREEAM i lägst nivå Very Good. Vid en flytt från en äldre fastighet till en nybyggd, miljöcertifierad logistikanläggning minskar energikostnaden ofta med hela 30 till 40 procent. Miljöcertifieringen innebär också att inomhusmiljön optimerats för att dina medarbetare ska må bra och prestera bättre.

Långsiktig hållbarhet handlar om mer än miljöansvar. Det handlar också om att sätta dig som hyresgäst i centrum. Innan vi sätter spaden i jorden har ett omfattande förarbete gjorts. Varje nytt projekt utvecklas med utgångspunkt i dina önskemål och behov.

Rätt läge för bättre affärer

Vi utvecklar alltid logistikanläggningar vid strategiska lägen nära stora trafikleder, järnvägar, hamnar och flygplatser. Vi erbjuder lokaler där flöden kan optimeras och där din verksamhet får bästa möjliga förutsättningar att utvecklas. Vänder du dig till oss på NCC får du en partner kring strategisk, värdeskapande logistik.

Hör gärna av dig till oss för att få veta mer om framtidens logistiklösningar och för att diskutera kring dina behov.

Våra referensprojekt

Hälsobrunnen, Brunna Logistikpark

Strategiskt läge, sänkta energikostnader och skräddarsydda lokaler utifrån hyresgästens verksamhet. Hösten 2015 stod Hälsobrunnen, den första etappen av Brunna Logistikpark, färdig. Här finns hyresgästerna Svenskt Kosttillskott och Edstöm Logistics.

Läs mer om Hälsobrunnen

Norvik i Nynäshamn - ett växande logistiknav

Handeln med omvärlden går via sjövägen, och här spelar Norvik i Nynäshamn en allt mer framträdande roll. NCC har förmånen att få vara en viktig aktör i utvecklingen – bland annat genom vårt åtagande i den blivande hamnen, där vi skapar en logistik- och företagspark.

Läs mer om Norvik i Nynäshamn 

Nyhetsbrev från NCC

Fyll i din e-postadress nedan och välj de nyhetsbrev du vill prenumerera på.

Välj nyhetsbrev