Fastighetsutveckling av samhällsfastigheter och vård

NCC har en lokal närvaro och kunskap inom kommersiell fastighetsutveckling vilket vi också vill expandera och tillämpa inom fler segment och i nya geografiska marknader.

Som komplement till den kommersiella arbetsplatsen vill NCC även bidra till att utveckla modern samhällsservice. Vi har en lång erfarenhet av att uppföra lokaler för kommunal verksamhet och har nu en bredd i den egna fastighetsutvecklingen där vi i tätt samarbete med verksamheten kan utforma och uppföra attraktiva lokaler inom bl.a. följande segment:

  • Skolor och förskolor
  • Vård- och omsorgsboenden
  • Seniorboenden
  • Kommunala servicelokaler

Vårt utökade fokus på stadsutveckling genom samhällsfastigheter innebär en möjlighet för kommunal eller privat verksamhet inom ovan segment att i ett tidigt skede kunna delta och påverka. Hör gärna av er till oss för att få veta mer.

Bild på Gustaf Damberg, fastighetsutvecklare NCC Property Development
Gustaf Damberg

Kundansvarig, Property Development Special Investments, NCC Property Development