Fastighetsutveckling av samhällsfastigheter

När samhällen växer ökar behovet av alla funktioner som får en stad att fungera. NCC erbjuder därför fastighetsutveckling av moderna, effektiva och långsiktigt hållbara samhälls- och vårdfastigheter.

Vi har lång erfarenhet av att uppföra lokaler för kommunal verksamhet och har en bredd i den egna fastighetsutvecklingen där vi i tätt samarbete med verksamheten kan utforma och uppföra attraktiva lokaler inom bl.a. följande segment:

  • Skolor och förskolor
  • Vård- och omsorgsboenden
  • Seniorboenden
  • Kommunala servicelokaler

Som långsiktig utvecklare och entreprenör inom samhällsfastigheter kan vi dra nytta av vår breda erfarenhet av liknande uppdrag från hela Sverige och ta med oss en mängd perspektiv och lärdomar in i varje nytt projekt.

För oss är det extra viktigt att ha en förståelse för verksamheten som ska använda våra fastigheter samtidigt som vi bidrar med specialistkunskap om långsiktigt hållbart byggande. Ett nära samarbete i ett tidigt skede är därför en självklarhet. Både projekten och affärsmodellerna i våra samhällsfastighetsprojekt är unika och skräddarsys efter projektets och parternas förutsättningar. Vi arbetar med såväl upphandlingar, markanvisningar, direktköp av mark och med både privata och kommunala eller statliga verksamheter.

Skolor är något av det viktigaste ett samhälle har att planera för. Det handlar ju om våra barns utveckling och möjlighet att på sikt bidra till samhället. Därför är det en investering i dubbel bemärkelse att bygga kvalitativa skolor.
Christina Kämpe
Johan Håkansson

Regionchef Property Development Syd, NCC Property Development