Fastighetsutveckling av samhällsfastigheter och vård

NCC har en lokal närvaro och kunskap inom kommersiell fastighetsutveckling vilket vi också vill expandera och tillämpa inom fler segment och i nya geografiska marknader.

Med den bredd och kunnande NCC har inom fastighetsutveckling vill vi även bidra till att förädla och utveckla befintliga markrätter eller fastigheter som idag har en kommun som ägare. Detta innebär ett tätt samarbete med vår uppdragsgivare kan vi dela på risker och möjligheter.

Vi har ökat fokus på att utveckla fastighetsprojekt inom följande segment:

  • Kommunala servicehus
  • Simhallar
  • Skolor
  • Seniorboenden
  • Särskilda boenden
  • Vårdenheter

Hör gärna av dig till oss för att få veta mer.

Gustaf-Damberg2-(002)
Gustaf Damberg

Säljare, Fastighetsutveckling, NCC Property Development