Fastighetsutveckling på NCC

Arbetet med fastighetsutveckling omfattar hela värdekedjan, från projektidé och analys till markförvärv, konceptutveckling, produktion, uthyrning och slutligen försäljning. Det handlar om att förädla byggbar mark till nya arbetsmiljöer där byggnaden anpassas till såväl kundens önskemål och behov som områdets unika förutsättningar.

Den starka urbaniseringen och tillväxten i storstäderna fortsätter att driva efterfrågan på attraktiva fastigheter, ett område där NCC ligger i framkant. Vårt fastighetsutvecklingserbjudande är omfattande, vi skapar miljöer som stöder klimatet och omgivningarna, arbetsplatser som utvecklar och främjar välbefinnande för användare och inkluderande städer för alla invånare. Vi har fokus på att utveckla och sälja kommersiella fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Norden och är främst inriktade på kontor, logistikprojekt och butiksfastigheter i bra lägen. Som komplement till den kommersiella arbetsplatsen bidrar NCC även till att utveckla moderna samhällsfastigheter såsom skolor, vårdlokaler, vårdboenden och andra former av bostäder samt offentliga lokaler.