Värme- och kraftvärmeverk

Vi bygger kraftvärmeverk som producerar el och fjärrvärme till villor, flerbostadshus och kontor.

I samband med uppförande av kraftvärmeverk är ofta grund-, mark-, va- och marksaneringsfrågor viktiga byggelement att hantera. El och mekaniska leveranser av pannor och övrig utrustning får inte bli störda eller försenade.

NCC har styrkan och kunnandet för att snabbt och rationellt lösa anslutande byggrelaterade frågor, för att säkra projektets leverans. Med egen teknisk spetskompetens inom till exempel grundläggning och marksanering, men också inom produktionsstyrning och projektplanering, så klarar vi även mycket tekniskt komplicerade och tidskrävande projekt.

Referensprojekt

Filborna, Helsingborg

I Helsingborg byggde NCC kraftvärmeverket Filborna, en klimatsmart sopförbränningsanläggning som nu producerar både fjärrvärme och el.

Läs mer om kraftvärmeverket Filborna

Kraftvärmeverk, Tranås

NCC fick uppdraget att utföra mark- och grundläggningsarbeten samt pannbyggnad, flislager och fordonsvåg för det nya kraftvärmeverket i Tranås.

Läs mer om kraftvärmeverket i Tranås

Ola_Daleke_NCC49412
Ola Daleke

Chef Tung Industri, NCC Infrastructure

Daniel Sedin

Specialist Skog & Energi , NCC Infrastructure