Framtidens kretsloppsanläggning i Högbytorp

Vid Högbytorp, Upplands-Bro kommun i norra Stockholm har NCC byggt en ny kraftvärmeanläggning åt energibolaget E.ON. Kraftvärmeanläggningen är en del av en större kretsloppsanläggning som ska möta behovet av hållbart producerad energi från en växande Stockholmsregion.

Den nya kretsloppsanläggningen producerar el, fjärrvärme och biogas från återvunnen energi. Här ingår dels kraftvärmeanläggningen som NCC byggt, dels en biogasanläggning, för vilken NCC gjort markarbeten. 

Komplexa anläggningsarbeten

I uppdraget att bygga den nya kraftvärmeanläggningen ingick tekniskt komplexa bygg- och installationsarbeten. Även avancerade mark-, betong- och anläggningsarbeten krävs.

Kraftvärmeanläggningen vid Högbytorp har kapacitet att ta tillvara hela 99 procent av energin i bränslet. Ur askan som återstår efter förbränningen återvinns metaller medan farliga ämnen tas omhand och fasas ut ur kretsloppet.

Bidrar till ett hållbart samhälle

NCC vill skapa de bästa hållbara lösningarna för vårt samhälle. Därför är vi stolta över att E.ON valde NCC som samarbetspartner för att bygga den moderna kretsloppsanläggningen i Upplands-Bro. Projektet gjordes i partnering som samverkansform vilket lämpar sig väl för den här typen av komplexa projekt. Partnering innebär ett nära samarbete där projektets nyckelaktörer löser uppdraget tillsammans i öppen dialog och med projektets bästa i fokus.

Med den nya kraftvärmeanläggningen kopplas E.ON:s fjärrvärmenät i Upplands-Bro och Järfälla kommun samman, och ett antal befintliga äldre anläggningar tas ur bruk för att frigöra mark för andra ändamål.

Bild på Thomas Krekula, Projektchef NCC Infrastructure. Foto/illustration: Okänd
Thomas Krekula

Projektchef, NCC Infrastructure