Ny kretsloppsanläggning för hållbar energiproduktion

I Högbytorp, Upplands-Bro kommun i norra Stockholm bygger NCC en ny kraftvärmeanläggning åt energibolaget E.ON. Kraftvärmeanläggningen är en del av en större kretsloppsanläggning som ska möta behovet av hållbart producerad energi från en växande Stockholmsregion.

I kretsloppsanläggning vid Högbytorp bygg två anläggningar, en för kraftvärme och en för biogasproduktion. Därmed integreras material-och energiåtervinning på ett hållbart sätt, på en och samma plats. Anläggningarna ska producera både el, fjärrvärme och biogas från återvunnen energi.

NCC:s uppdrag omfattar mark-, betong- och anläggningsarbeten samt bygg- och installationsarbeten i samband med nybyggnad av kraftvärmeanläggningen men också markarbeten för biogasanläggningen.

Projektet genomförs i partnering som är en samarbetsform där projektets nyckelaktörer löser uppdraget tillsammans i öppen dialog och med projektets bästa i fokus. 

VY01-mot-entre-170327_ny
thomas_krekula_small_halv
Thomas Krekula

Projektchef, NCC Infrastructure