Framtidens kretsloppsanläggning i Högbytorp

Vid Högbytorp, Upplands-Bro kommun i norra Stockholm bygger NCC en ny kraftvärmeanläggning åt energibolaget E.ON. Kraftvärmeanläggningen är en del av en större kretsloppsanläggning som ska möta behovet av hållbart producerad energi från en växande Stockholmsregion.

Den nya kretsloppsanläggningen kommer att producera el, fjärrvärme och biogas från återvunnen energi. Här ingår dels kraftvärmeanläggningen som NCC bygger, dels en biogasanläggning, för vilken NCC gör markarbeten. 

Komplexa anläggningsarbeten

I uppdraget att bygga den nya kraftvärmeanläggningen ingår tekniskt komplexa bygg- och installationsarbeten. Även avancerade mark-, betong- och anläggningsarbeten krävs.

I kraftvärmeanläggningen vid Högbytorp kommer hela 99 procent av energin i bränslet att tas tillvara. Ur askan som återstår efter förbränningen kommer metaller att återvinnas medan farliga ämnen tas omhand och fasas ut ur kretsloppet.

Bidrar till ett hållbart samhälle

NCC vill skapa de bästa hållbara lösningarna för vårt samhälle. Därför är vi stolta över att E.ON valt NCC som samarbetspartner för att bygga framtidens kretsloppsanläggning i Upplands-Bro. Valet av partnering som samverkansform har varit naturligt eftersom det lämpar sig väl för den här typen av komplexa projekt. Partnering är en nära samarbetsform där projektets nyckelaktörer löser uppdraget tillsammans i öppen dialog och med projektets bästa i fokus.

När den nya kraftvärmeanläggningen står klar 2019 kommer E.ON:s fjärrvärmenät i Upplands-Bro och Järfälla kommuner att kopplas samman och ett antal befintliga äldre anläggningar tas ur bruk för att frigöra mark för andra ändamål.

VY01-mot-entre-170327_ny
Bild på Thomas Krekula, Projektchef NCC Infrastructure. Foto/illustration: Okänd
Thomas Krekula

Projektchef, NCC Infrastructure