Bra skolor bygger på samlad kunskap

Hur bygger vi en skola där pedagogik samspelar med den fysiska miljön? Och hur kan skolhuset bidra till elevernas välbefinnande och lärande? Vad behöver vi tänka på och hur delar vi kunskap för att bygga riktigt bra och kloka lärmiljöer? Välkommen att diskutera dessa frågor med oss på ett seminarium om morgondagens skola.

Sveriges befolkning växer och barnantalet ökar kraftigt, vilket innebär att det under de närmaste åtta till tio åren behöver byggas 1400 nya skolor runt om i landet. Det är en stor och viktig satsning för våra barns framtid, där det behöver tänkas och göras rätt. För att lyckas med uppgiften är utbyte av erfarenheter och kunskap på ett tidigt stadium centralt.

Vi på NCC tror att de bästa skolorna byggs genom grupparbete och ett nära samarbete där vi löser uppgiften ihop. Vi sätter oss helt enkelt i skolbänken tillsammans med er långt innan det är dags för det första spadtaget, för att från första början förstå de behov och utmaningar som finns men också de drömmar och visioner som ska uppnås. Då får vi också möjlighet att dela med oss av våra erfarenheter och kunskaper som Sveriges största skolbyggare.

Välkommen till ett av årets viktigaste samtal

Välkommen till NCC:s skolseminarium på Kosta Boda Art Hotel den 14 maj. Där delar vi erfarenheter kring skolprojekt och hur vi bygger skolor som stärker möjligheterna till lärande, trivsel och en sund ekonomi – morgondagens skola helt enkelt.

Program på Kosta Boda Art Hotel den 14 maj

8.30-9.00 Registrering och fika

09.00 Inledning

09.05 Skolsituationen i Sverige: Från skolbrist till framtidens bästa skola!
På många håll i Sverige, i både storstäder och mindre tätorter, råder akut brist på skolor. Vilka utmaningar ser vi och hur kan vi vända dessa till möjligheter? Vad behöver vi tänka på och hur delar vi kunskap för att bygga bra och kloka lärmiljöer?
Marcus Sandlund, NCC Sverige AB

09.50 Paus

10.05 Samspel mellan pedagogik och fysisk miljö bidrar till högre värde
Hur stor påverkan har lokalernas utformning för elevernas lärande? Och vad kan den fysiska miljön bidra med när det gäller främjande av inlärning och sociala färdigheter?
Madeleine Nobs, Chef Affärsutveckling NCC Sverige AB

10.50 Paus

11.05 Seminarie 3 Att hyra eller inte hyra, det är frågan.
Ska man som kommun äga alla skolor själv, eller kan det finnas fördelar att låta privata fastighetsbolag stå som fastighetsägare? Vi reder ut hur en kommun kan upphandla ett hyreskontrakt för nya skolor och vad som är viktigt att tänka på!
Rikard Larsson & Gustaf Damberg, PDSI NCC Sverige AB

11.50 Summering och avslutning
Marcus Sandlund, NCC Sverige AB

12.00 Lunch
För de som önskar avslutar vi med lunch på Restaurang Kosta Boda Art Hotell

Anmälan

Läs mer om vår integritetspolicy