Förskolekoncept D, illustration Mondo Arkitekter

Ramavtal med SKR för skol- och förskoleverksamhet

SKR har tecknat ramavtal med NCC genom förnyad konkurrensutsättning för en- och tvåvåningsbyggnader för skol- och förskoleverksamhet.

Ramavtalet erbjuder kommuner nyckelfärdiga och permanenta byggnader som kan anpassas till lokala behov. I ramavtalet med förnyad konkurrensutsättning har NCC tagit fram tre olika exempel på lösningar:

  • Typ B: enplans förskola, 108-120 barn
  • Typ C: tvåplans förskola, 108-120 barn
  • Typ D: tvåplans förskola, 144-160 barn

NCC är aktuell för förnyad konkurrens för beställare som har ett behov som inte kan tillgodoses genom någon av konceptförskolorna i ramavtalet. Det kan exempelvis handla om ett behov av större eller mindre förskolor, en annan planlösning eller en annan utformning.

SKR förskolor och skolor