Förskolekoncept D, illustration Mondo Arkitekter

Ramavtal med SKR för skol- och förskoleverksamhet

SKR har tecknat ramavtal med NCC genom förnyad konkurrensutsättning för en- och tvåvåningsbyggnader för skol- och förskoleverksamhet.

Ramavtalet erbjuder kommuner nyckelfärdiga och permanenta byggnader som kan anpassas till lokala behov. I ramavtalet med förnyad konkurrensutsättning har NCC tagit fram tre olika exempel på lösningar:

  • Typ B: enplans förskola, 108-120 barn
  • Typ C: tvåplans förskola, 108-120 barn
  • Typ D: tvåplans förskola, 144-160 barn

NCC är aktuell för förnyad konkurrens för beställare som har ett behov som inte kan tillgodoses genom någon av konceptförskolorna i ramavtalet. Det kan exempelvis handla om ett behov av större eller mindre förskolor, en annan planlösning eller en annan utformning.

SKR förskolor och skolor
Bild på Marcus Sandlund, affärschef NCC Building Sweden Foto/illustration: Foto: Joakim Kröger
Marcus Sandlund

Affärschef, NCC Building Sweden