Bild på Västerås Lasaretts innergård, med en takkrona/skulptur av stora blad och trådar. Husfasaden är varianter av beige.

Förnyelse av Västerås lasarett i partnering

NCC har förnyat Västerås lasarett, ett arbete som utförts i partnering i tre olika etapper. Det gynnsamma samarbetet resulterade i att akuten kunde öppna fem månader tidigare än planerat.

Under en fyraårsperiod har NCC förnyat Västerås lasarett (Västmanlands Sjukhus, Västerås). Arbetet har utförts i tre etapper, den första var en helt ny vårdbyggnad, den andra var ett bassängbyggnad och den sista en om- och tillbyggnad av akutmottagningen samt nybyggnad av en reservkraftsanläggning. Genom samarbetsformen partnering skapades en effektiv organisation med ett mycket gott resultat avseende tid, ekonomi och kvalitet. Det gynnsamma samarbetet resulterade bland annat i att akuten kunde öppna fem månader tidigare än planerat.

Unik vårdbyggnad med enpatientrum

En unik vårdbyggnad om totalt 20 000 kvadratmeter uppfördes där enkelrum är standard för patienterna. Istället för stora salar med plats för flera patienter har huset 192 enpatientrum. Varje rum har egen toalett och dusch, vilket minskar risken att sprida smitta mellan patienter samt ger en lugnare vårdmiljö för patienten. Vårdbyggnaden har nio plan varav två är källarplan med teknik- och omklädningsutrymmen. Det finns möjlighet att bygga på med ytterligare fem plan.

Hus med två terapibassänger

Där den nuvarande vårdbyggnaden står låg tidigare en byggnad med bassäng som revs. Istället byggdes ett nytt och modernt hus med två terapibassänger. Huset byggdes i anslutning till den nya vårdbyggnaden. Balkongerna samt de rostfria bassängerna från den rivna bassängbyggnaden kunde återanvändas.

Anders Lindkvist

Affärschef, NCC Building Sweden