Arkitektskiss: Weco och PeGe Hillinge
Illustration i form av flygliknande foto över stadsdelen Vårvik, Trollhättan.