Bild utifrån vård- och omsorgsboendets vita hus i Örebo.

Örebros nya vård- och omsorgsboende Kornellen

NCC har utvecklat och byggt ett nytt vård- och omsorgsboende med socialt fokus för ökad livskvalitet i Örebro. Hemsö Fastighets AB blir den långsiktiga ägaren av fastigheten med Örebro kommun som hyresgäst.

NCC har fått i uppdrag att utveckla och bygga Örebro kommuns nya vård- och omsorgsboende i Bettorp, norr om Örebro. Det nya boendet är del av en Örebro kommuns långsiktiga plan för att tillgodose behovet av nya vård- och omsorgsplatser när antalet invånare i kommunen ökar och därtill antalet äldre under de kommande åren. 

Hälsa och livskvalitet i fokus

Med Kornellen får Örebro kommun ett tillskott på 80 vård- och omsorgsplatser. Huset får en funktionell och energismart konstruktion med väl genomtänkta planlösningar. Verksamhetens åtta avdelningar är fördelade på fyra våningar. Utöver det inrymmer fastigheten en gruppbostad med sex lägenheter. Byggnaden har också lokaler för hemvårdens medarbetare att utgå från, samt en restaurang med ett tillagningskök. Högst upp i huset finns ett orangeri för de boende.

Boendet som är 8 000 kvadratmeter stort byggs enligt miljöcertifiering Miljöbyggnad Silver som ställer höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god ventilation och bra materialval. Byggnaden kommer även ha solceller på taket.

Material är valda utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, men också utifrån att byggnaden ska fungera i samklang med omgivande bebyggelse.

Orangeri, Liljewall
En vinterträdgård, som används gemensamt av de boende, placeras högst upp i huset. Liljewall.
NCC har lång erfarenhet av att bygga framtidssäkra och flexibla miljöer inom vård och omsorg som utgår från behoven hos både den enskilde och personal. Vi är oerhört stolta över Kornellen och gläds åt att få lämna över nya moderna vård- och omsorgslokaler till Örebro kommun. Johanna Hult Rentsch, chef NCC Property Development i Väst