Bild utifrån vård- och omsorgsboendets vita hus i Örebo.