Visionsbild av SR-K.
Snöig illustrationsbild på nya vård- och omsorgsboendet i Östersund.

Framtidens vård- och omsorgsboende byggs i Östersund

NCC bygger på uppdrag av Magnolia Bostad ett modernt vård- och omsorgsboende med totalt 80 lägenheter. Fokus är att skapa trygghet och en möjlighet för en allt större grupp äldre att bo kvar i Östersund.

Vård- och omsorgsboendet kommer bestå av tre sammanhängande byggnader i olika höjder som får utsikt mot Storsjön och Frösön. Utformningen exteriört är inspirerad av den jämtländska kulturen. Boendets fasad blir underhållsfri i massiv furu i böljande former och på ett av taken byggs en plats för umgänge och utomhusvistelse för de boende.

Tryggt boende i livets olika skeenden

Vård- och omsorgsbostäderna med 80 lägenheter byggs i storlek om 32 kvadratmeter. Även tillhörande personal- och supportutrymmen inryms på den totala ytan om 6 300 kvadratmeter. På bottenvåningen i anslutning till entrén byggs ett välkomnande torg för möten. Ett modernt vård- och omsorgsboende möter framtidens behov att bo kvar i Östersund och leva i livets olika skeenden. Gemensamhetsytor bidrar till förenklade möten med närstående, platser med kök och bibliotek skapas med smidig tillgänglighet från lägenheterna och externa besökare.

Miljöbyggnad silver och granne med vattnet

Byggnaderna byggs enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att boendet utformas utifrån högt ställda krav på energieffektivitet, hälsosam inomhusmiljö med god ventilation och sunda materialval. Projektet genomförs i totalentreprenad, i första fasen arbetar vi med detaljerad projektering och under våren 2021 startar byggnationen för att sedan stå klart under mars 2023. Boendet kommer bli ett landmärke i Östersund och byggs i Storsjöstrandsområdet, granne med vattnet.

Kristin Inggårde Bodin

Head of Communication Partners, Communication Partner PD, NCC Group