Illustration: Sunnerö arkitekter
Illustration av skola i Båstad, bestående av flera trähus.

Ombyggnad skola, Båstad

NCC ska i samarbete med Båstads kommun bygga om och till Strandängsskolan i centrala Båstad.

NCC:s uppdrag omfattar om- och tillbyggnad av Strandängsskolan, med cirka 550 elever från förskoleklass till årskurs nio, som efter ombyggnaden ska rymma 750 elever. Projektet genomförs etappvis i nära dialog med verksamheten som kommer vara i gång under hela byggtiden. I uppdraget ingår även ombyggnad av trafiksituationen kring skolan, utemiljön, kök och matsal med mera. 

Uppdraget genomförs som en totalentreprenad i partnering, där NCC i ett första skede tillsammans med Båstads kommun planerar, budgeterar och projekterar program- och systemhandlingar för att ta fram en målkostnad för uppdraget. Detta arbete påbörjas våren 2023. Därefter övergår projektet i byggfas. 

David Fritzson Bratt

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden