Illustration: D Office Arkitekter AB/Varbergs Fastighets AB

Nya Håstensskolan i Varberg

NCC ska tillsammans med Varbergs Fastighets AB bygga skolbyggnad och idrottshall för nya Håstensskolan i Varberg.

För att möta behovet av fler elevplatser i Centrala Varberg, ska en ny modern grundskolan byggas på Håsten intill den befintliga Håstensskolan. När nya Håstensskolan står klar kommer den att ha plats för 850 elever i årskurs F-9, varav 100 elevplatser för anpassad grundskola.

Skolan byggs intill den befintliga Håstensskolan, som under byggtiden kommer att vara i drift och rivas efter färdigställandet, där ny skolgård och grönytor ges plats.

Uppdraget omfattar nybyggnation av en ny grundskola F-9 för 750 elever, en anpassad grundskola F-9 för 100 elever samt en idrottshall. Skolbyggnaden är fördelad på tre våningsplan om cirka 14 000 kvadratmeter, där anpassade lektionssalar, slöjdsalar, tillagningskök och matsalar utgör bottenplan. Resterande skolverksamhet med lektionssalar är placerade på plan två och tre.

Inom projektet ska en idrottshall med tre hallar byggas om cirka 4 300 kvadratmeter. En fullstor idrottshall med möjlighet till avdelning samt två mindre hallar. Där föreningslivet i Varberg kommer att ges möjlighet att nyttja idrottshallen på kvällar och helger. I anslutning till idrottshallarna kommer ett anpassat café att byggas samt ett mindre gym. Delar av idrottshallens tak förses med solceller.

NCC ska även anlägga markytor och utemiljö för skolverksamhet, riva den befintlig skolan, anlägga skyddsrum, samt utöka antalet parkeringsplatser. Badhuset Pingvinen som NCC färdigställde 2021 är även belägen i området. 

Projektet kommer att miljöcertifieras enligt Svanen. Uppdraget genomförs som en totalentreprenad i samverkan. 

Att bygga nya Håstensskolan tillsammans med NCC känns bra och utmanande på ett positivt sätt. Projektet är en satsning som kommunen gör för att möta behovet i vårt växande Varberg. När projektet är klart kommer det att finnas plats för 850 elever i årskurs F-9 Michael Samuelsson, projektchef, Varbergs Fastighets AB
Håstensskolan.