Signalen - nytt miljöklassat kontor i Arenastaden

På uppdrag av Fabege AB bygger NCC ett 40 000 kvadratmeter stort kontorshus intill Arenastaden i Solna. Kontorshuset miljöcertifieras enligt BREEAM-SE Excellent och får ICA som största hyresgäst.

Med en trygg och konstruktiv projekteringsprocess i ryggen ser båda parter nu fram emot ett smidigt genomförande, nöjda hyresgäster och ett kontor byggt för framtiden. Projekt Signalen är inflyttningsklart från 2018.

Bra samverkan i partnering

Både NCC och Fabege är överens om att det fruktsamma samarbetet redan i projekteringsfasen har skapat goda förutsättningar för ett framgångsrikt byggprojekt. Den nära samverkansform som valts för projektet är partnering. Det är en strukturerad samverkansform där nyckelaktörer samarbetar för projektets bästa i öppen dialog och en transparent arbetsmiljö.

Engagemanget har legat på topp och viktiga kompetenser har tidigt tagits tillvara för att bidra till projektets framgång. Projektets flygande start bekräftar än en gång de goda erfarenheter som NCC har av att arbeta i partnering.

Läge för höjdardesign

Byggnaden har ett strategiskt läge i det växande Stockholmsområdet, intill den expansiva Arenastaden och Mall of Scandinavia i Solna. Här har hyresgästerna också nära till naturen i Hagaparken.

Kontorshuset blir sju våningar högt och förses med stora glasade fasader. Under mark skapas ett garageplan med cirka 120 parkeringsplatser. Den största hyresgästen blir ICA, som flyttar sitt huvudkontor hit.

Miljöcertifierat kontor

Signalen kontorshus miljöcertifieras enligt BREEAM-SE Excellent. Det är den näst högsta nivån i ett av världens mest utbredda miljöcertifieringssystem. Byggnaden bedöms utifrån ett antal kriterier, som till exempel materialval, avfalls- och vattenhantering, inomhusklimat, innovativa tekniska lösningar, byggprocess och drift.

Ett läge med goda kommunikationer som gör det enkelt att välja hållbara transportmedel bidrar också till certifieringen på så hög nivå. Att ICA, som prisats för sitt hållbarhetsarbete, väljer att etablera sig här är ingen tillfällighet.

Bild på Matti Virkki, affärschef Hus Stockholm, NCC Building Foto/illustration: Erik Mårtensson
Matti Virkki

Affärschef Hus Stockholm, NCC Building Sweden