Bild på barn som leker och hanterar små barnvänliga plantor.

Förskolor i strategisk partnering, Göteborg

NCC och Lokalförvaltningen i Göteborgs stad har inlett ett strategiskt partneringsamarbete om att bygga fyra nya förskolor inom programmet Äpplet.

NCC och Lokalförvaltningen i Göteborg har tecknat ett avtal om att gemensamt bygga fyra förskolor i regionen. Förskolorna ingår i programmet Äpplet och ska byggas spritt över Göteborg.

– Tillsammans med Lokalförvaltningen skapar vi förskolor med en kreativ miljö och ett bra inomhusklimat som främjar lek och lärande för barnen och ger en god arbetsmiljö för pedagogerna, säger Torleif Harrysson, affärschef på NCC Building Sverige. 

Erfarenhet från Varberg kommer Göteborg till godo

Strategisk partnering är en strukturerad samarbetsform där fokus ligger på en öppen och nära dialog mellan alla inblandade, där parterna lyfter med sig erfarenhet från tidigare projekt och successivt förbättrar produkten.

– NCC har lång erfarenhet av att bygga skolor i samverkan och strategisk partnering, till exempel i Varberg där vi har byggt fyra förskolor tillsammans med kommunen, vilket kommer Göteborg till stor nytta, säger Torleif Harrysson. 

NCC har tillsammans med Lokalförvaltningen färdigställt de två första förskolorna av fyra. Förskolorna Miraallén, beläget på Lindholmen samt Orkestergatan i Västra Frölunda, erbjuder cirka 240 förskolebarn nya ändamålsenliga och pedagogiska lokaler. Arbetet med att färdigställa förskolorna Kosmosgatan i Bergsjön och Biskopsgatan på Eriksberg beräknas stå klart under 2023.

 

Förskolan Miraallén, Lindholmen Göteborg.
Miraalléns Förskola, Lindholmen Göteborg.
Orkestergatans Förskola, Västra Frölunda Göteborg.
Orkestergatans Förskola, Västra Frölunda Göteborg.
Kosmosgatans Förskola, Bergsjön Göteborg. 
Illustration: Norconsult.
Kosmosgatans Förskola, Bergsjön Göteborg. Illustration: Norconsult.
Biskopsgatans Förskola, Hisingen Göteborg. 
Illustration: Norconsult.
Biskopsgatans Förskola, Eriksberg Göteborg. Illustration: Norconsult.
Bild på Torleif Harrysson, affärschef Väst NCC Building Sweden.
Torleif Harrysson

Affärschef, Väst, NCC Building Sweden