Förskolor byggs med passivhusteknik, Varberg

NCC har fått i uppdrag att bygga fem förskolor framtagna enligt ett koncept utvecklat i nära samarbete med Varbergs kommun.

Den första förskolan byggs i Trönninge. Den får åtta avdelningar och kommer att ha plats för 160 barn mellan ett och sex år. Konceptet för förskolorna är utvecklat i strategisk partnering, en strukturerad samarbetsform där fokus ligger på en öppen och nära dialog mellan alla inblandade.

Genom att arbeta i strategisk partnering och ta fram ett gemensamt koncept för förskolorna, kortas både projekterings- och byggtider, vilket minskar kostnaderna på sikt.

Flexibla lokaler och gröna ytor

Samarbetsformen gör att Varbergs kommun kan satsa på större förskolor och skapa en långsiktig och hållbar ekonomisk lösning för barnomsorgens lokalbehov. Byggnaden blir flexibel och enkel att bygga till och förändra i framtiden, säger Shahroz Sahba, affärschef på NCC Construction. Lokalerna kan omdisponeras till en F – 3-skola med plats för ytterligare 20 barn. Invändigt satsar man på öppna ytor med ett stort torg i mitten. Där får barnen en matplats, ett pedagogiskt kök samt en ateljé. I förskolan ska man även laga maten på plats. Den barnanpassade utomhusmiljön får rymliga grönytor samt lekutrustning.

Passivhusteknik för bättre miljö

För att minska energianvändningen och miljöpåverkan uppförs förskolan med passivhusteknik, vilket innebär att byggnaden till stor del värms upp av bland annat kroppsvärme från dem som vistas i lokalerna. NCC bygger hållbart. Förskolorna ska kunna användas i många år framöver. Den minskade miljöpåverkan som passivhustekniken innebär är en del för att skapa hållbarhet. En del av energin kommer från solceller på taket.