Bild på ett lekrum där flera barn genomför olika aktiviteter och nöjen.

Fyra förskolor i strategisk partnering, Varberg

NCC har på uppdrag av Varbergs Fastighets AB byggt fyra förskolor i passivhusteknik. enligt ett designkoncept utvecklat i ett nära samarbete med Varbergs Fastighets AB.

I Varbergs kommun fanns ett behov av att bygga ca 10 nya förskolor på olika geografiska områden under de närmaste åren. 2013 tecknade Varbergs Fastigheter AB ett femårigt avtal med NCC om att bygga fyra förskolor i strategisk partnering. Idag är förskolorna Trönninge, Vidhöge, Österängen och Kärnegården färdigställda och invigda.

Unikt förskolekoncept framtaget tillsammans

För att kunna dra nytta av upprepningseffekten tog projektet fram ett koncept för förskolorna, utifrån en gemensamt upprättad kravlista baserad på kommunens och verksamhetens behov. 

Genom detta arbetssätt har projektet ökat flexibiliteten avseende lokalernas utformning, vilket effektiviserar drift & underhållsarbetet. Produktionsaspekter och förvaltningsskedet har integrerats redan i projekteringen vilket har resulterat i att projektet har kunnat göra projekteringsbesparingar med över 60 % från projekt ett till projekt fyra. 

Förbättringar från projekt till projekt

I och med det strategiska samarbetet har projektet haft möjlighet att hitta förbättringsmöjligheter och småjusteringar i såväl projektering som produktion från den första förskolan till nummer två och tre osv. Man har jobbat med en erfarenhetslista som varit en stående punkt på möten, listan har uppdaterats med erfarenheter och lärdomar från alla parter; installatörer, mark, bygg etc.

Stora inköpsvinster

Genom att samköpa vissa produkter och material och genomgående arbeta med samma leverantörer och underentreprenörer i projekten har projektet kunnat göra inköpsvinster.

Flexibla lokaler och gröna ytor

Flexibilitet i lokalerna och väl utformade grönytor har varit viktigt i alla delprojekt. Samarbetsformen har gjort att Varbergs kommun har kunnat satsa på större förskolor och skapa en långsiktig och ekonomisk lösning för barnomsorgens lokalbehov.

När alla projektmedlemmar är delaktiga i tidigt skede får vi bättre förståelse för varandra, bygger långsiktiga relationer och får en enklare resa.
Peter Arvidsson, projektchef NCC Building Sverige