Foto: Joakim Kröger

Filborna vattentorn, Helsingborg

I samverkan med NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) har NCC byggt Helsingborgs nya vattentorn samt två lågreservoarer och en teknikbyggnad. Utformningen av vattentornet är gjord av Wingårdhs arkitekter och belönades med Kasper Salinpriset 2021.

Film från byggtiden

Filmen visar hur delar av den ring som utgör högvattenreservoaren lyftes på plats.