Nytt vattentorn i Helsingborg

NCC har tecknat ett samverkansavtal med NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) om nybyggnad av ett vattentorn i Helsingborgs stad. I ett första skede ska parterna tillsammans planera, budgetera och projektera systemhandlingar i syfte att komma överens om en riktkostnad för bygguppdraget.

Vattentornet byggs för att trygga den framtida vattendistributionen i nordvästra Skåne och har en nydanande arkitektur som för tankarna till en modern akvedukt. Förutom själva vattentornet ingår även två lågreservoarer och en teknikbyggnad i uppdraget.

Vattentornet kommer att bli 40 meter högt och bestå av en ring med 90 meters diameter som vilar på 24 betongpelare. Vattnet kommer att strömma genom ringen och på det sättet får man en god omsättning av vattenvolymen. Slutgiltig utformning av vattentornet görs gemensamt av NCC och NSVA under detaljprojekteringsarbetet.

Detaljprojektering av vattentornet påbörjas omgående. Planerad byggstart är 2018. Det nya vattentornet beräknas tas i drift 2020. Helsingborgs stads befintliga vattentorn på Fredriksdal, byggt 1962, kommer fortsätta att vara i drift även när det nya vattentornet är på plats.

Arkitektskiss: Wingårdhs, källa: NSVA

Bild på Niklas Andersson, affärschef NCC Infrastructure. Foto/illustration: Okänd
Niklas Andersson

Affärschef, NCC Infrastructure