Nytt vattentorn i Helsingborg

I samverkan med NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB) bygger NCC Helsingborgs nya vattentorn. I NCC:s uppdrag ingår även två lågreservoarer och en teknikbyggnad.

Vattentornet byggs för att trygga den framtida vattendistributionen i nordvästra Skåne och har en nydanande arkitektur som för tankarna till en modern akvedukt.

Vattentornet kommer att bli 40 meter högt och bestå av en ring av betong med 90 meters diameter som vilar på 24 betongpelare. Vattnet kommer att strömma genom ringen och på det sättet får man en god omsättning av vattenvolymen.

Vattentornet började byggas i mars 2018 och det nya vattentornet beräknas tas i drift 2020. Helsingborgs stads befintliga vattentorn på Fredriksdal, byggt 1962, kommer fortsätta att vara i drift även när det nya vattentornet är på plats.

Arkitektskiss: Wingårdhs

Bild på Niklas Andersson, affärschef NCC Infrastructure. Foto/illustration: Okänd
Niklas Andersson

Affärschef, NCC Infrastructure