Illustration: Corem Property Group
Animerad bild av lager- och kontorslokaler i Halmstad.

Lager och kontor till HMS Networks i Halmstad

I samverkan med Corem Property Group har NCC byggt ett nytt SLC-lager i anslutning till HMS Networks huvudkontor i Halmstad. Som en del av projektet utfördes även ombyggnad av en kontorsbyggnad.

Uppdraget genomfördes i samverkan mellan NCC och Corem Property Group. HMS Networks är hyresgäst och lokalerna skräddarsyddes till deras verksamhet.  

SLC-lagret (Supply Logistic Center) uppförde i kvarteret Lokstallarna på Stationsvägen i centrala Halmstad och är en industribyggnad med lager, kontorsutrymmen för möjlighet till möte samt utrymme för personalen att ta en paus vid frukost- och lunchraster. Stommen består av stål och sandwichväggar av plåt. Fasaden har utsmyckats med klätterväxter, gallerdurk och träribbor.