Illustration: Corem Property Group AB

Lager och kontor till HMS Networks i Halmstad

NCC ska i samverkan med Corem Property Group AB bygga ett nytt SLC-lager i anslutning till HMS Networks huvudkontor i Halmstad. Som en del av projektet utförs även ombyggnad av en kontorsbyggnad.

NCC och Corem Property Group AB, tidigare Klövern, har nyligen samverkat vid nybyggnationen av kontor för Försäkringskassan och First Office i kvarteret Lokstallarna på Stationsvägen i centrala Halmstad. Det nya projektet ligger precis bredvid.  

Uppdraget genomförs i samverkan, där NCC och Corem Property Group AB tillsammans har tagit fram bygghandlingar samt enats om en målkostnad för uppdraget. HMS Networks kommer vara hyresgäst och lokalerna skräddarsys till deras verksamhet.  

SLC-lagret (Supply Logistic Center) är en industribyggnad vars ändamål är att innehålla ett lager, kontorsutrymmen för möjlighet till möte samt utrymme för personalen att ta en paus vid frukost- och lunchraster. Stommen består av stål och sandwichväggar av plåt. Fasaden kommer att utsmyckas med klätterväxter, gallerdurk och träribbor.  

Tillsammans med NCC och HMS fortsätter vi utvecklingen av Lokstallsområdet vid Halmstads järnvägsstation, där vi nyligen byggt en kontorsbyggnad i samverkan med NCC. Det nya lagret kommer att utformas så det stämmer väl in i befintlig miljö.
Karin Falck, Corem Property Group AB
Robert Karlsson

Affärschef, Sydväst, NCC Building Sweden