Bild på en vit husfasad med fönster, medan trädgrenar och löv sticker ut alldeles framför kameran.

Renovering, Kvarteret Örnen, Helsingborg

Kvarboende hyresgäster under energieffektivisering och renovering.

I Helsingborg har vi renoverat en fastighet med 57 lägenheter från 1950-talet för Akelius Fastigheter AB. För att skapa en långsiktigt hållbar investering valdes NCC:s helhetskoncept Hållbar Renovering, som syftar till att hitta de mest lönsamma synergieffekterna mellan renovering, energieffektivisering och underhåll i en specifik fastighet.

En stor framgångsfaktor i projektet har varit att vi arbetat tillsammans med kunden i en nära och öppen samverkan – partnering. Erfarenhetsåterföring och nära dialog har effektiviserat byggprocessen och minimerat besvären för hyresgästerna.

Tack vare en effektiv och detaljplanerad tidplan har alla hyresgäster kunnat bo kvar under renoveringen. Därför har också tydlig, kontinuerlig information till de boende varit viktigt, något som förenklats av det nära samarbetet i partnering.

Totalrenovering av badrum och kök samt hall, tätning av fasad och fönster, justerat värmesystem och närvarostyrning av belysning i allmänna utrymmen är några av de åtgärder som bidragit till en 35-procentig minskning av energibehovet.

Alla hyresgäster kunde bo kvar

Alla hyresgäster har kunnat bo kvar i sina bostäder under hela renoveringen i Kv. Örnen. Detaljerad planering och en strikt tidplan har gjort att arbetena i respektive hushåll har kunnat reduceras till fyra veckor. Tidsstyrningen har varit central, dels för att underlätta för de boende, dels för att inte orsaka kostsamma förseningar. Vi arbetade stamvis och ett viktigt gemensamt mål har varit att ge tydlig och löpande information till de boende. Platschef, arbetsledare och förvaltare var alla tillgängliga på plats för dagliga frågor.

Omfattande renovering

Huset från 1950-talet var i stort behov av renovering och mätningar visade på ett betydande värmeläckage genom fönster och fasad. Tillsammans med Akelius Fastigheter AB genomfördes en analys av olika renoveringsalternativ med tillhörande kalkyler för bland annat drift och underhåll. Det alternativ som slutligen valdes omfattade bland annat tätning av fasad, byte av fönster, ny el, helrenovering av badrum och kök samt översyn av uppvärmningssystemet.

Mer energieffektivt

Genom en tätning av fasaden och fönsterbyte kunde värmeläckaget genom klimatskalet minskas. Samtidigt gjordes en justering av det befintliga värmesystemet. Huset använde redan fjärrvärme men utrustades med prognosstyrning som reglerar uppvärmningen utifrån väderförhållandena. På så sätt fick huset en jämnare och mer ekonomisk uppvärmning.
I bad och kök installerades snålspolande armaturer för att minska användningen av vatten. Även närvarostyrning av belysningen installerades i trapphus och allmänna utrymmen. Tack vare de olika åtgärderna kunde energianvändningen minskas med cirka 35 procent.

Smidigare projekt med partnering

Tack vare partneringsamarbetet har alla nyckelpersoner funnits med i ett tidigt skede. Det har gjort att vi gemensamt kunnat göra kloka val som sänkt kostnader och som effektiviserat logistik och byggprocess. Gemensamma mål för omfattning, tid och kvalitet utformades tidigt. Samarbetet har präglats av dialog och erfarenhetsåterföring, där lösningar har kunnat utvecklas och förädlas under arbetets gång.

Bild på Magnus Knöös, affärs/produktionschef, Sydväst, NCC Building Sweden.
Magnus Knöös

Produktionschef, Sydväst, NCC Building Sweden