En NCC-medarbetare arbetar bland enorma svarta rör på en arbetsplats.

Avsaltningsanläggning, Gotland

För att säkra tillgången till dricksvatten på Gotland gav Region Gotland NCC i uppdrag att bygga ett nytt vattenverk med en avsaltningsanläggning på sydvästra Gotland. Den nya anläggningen, Sveriges största, kan producera 5 000 kubikmeter dricksvatten per dygn.

Den nya avsaltningsanläggningen blir ett nytt viktigt ben att stå på för dricksvattenförsörjningen och kommer gynna den lokala utvecklingen, framförallt på södra Gotland. Eftersom Östersjön utgör en stabil råvattenkälla, oavsett väder, kommer belastningen på våra grundvattentäkter att minska så att de får en chans att återhämta sig.
Tommy Grönström, projektledare på teknikförvaltningen i Region Gotland

Mer om vattenverket i Kvarnåkershamn

Medverkande i Stadspodden poserar för ett foto.