Bild utanför lägenhetshus i området Önskemålet, Jönköping.

Hyresbostäder med högt ställda energikrav

NCC har tillsammans med FB Bostad byggt 88 lägenheter i Råslätt, Jönköping. Bostäderna bildar kvarteret Önskemålet med högt ställda högt ställda miljö- och energikrav.

Uppdraget omfattade ett nytt bostadshus med 88 lägenheter som bildar kvarteret Önskemålet. Huset är uppfört i sju våningar i området Råslätt, strax söder om centrala Jönköping. Ett efterlängtat och tilltalande bostadskvarter som utmärker sig i ett område som tidigare inte varit prioriterat för nybyggnation. Genom ett nära och kreativt samarbete från tidigt skede skapades de bästa förutsättningarna att bygga attraktiva och prisvärda hem för Jönköpingsborna. 

Husets fasad är av skivmaterial och loftgångarna har ett raster av träribbor. Detta för att forma kvarteret till en helhet och knyta an till en planerad vårdcentral och förskola med trä och varma kulörer.

De välplanerade lägenheterna varierar mellan 1–3 rum och kök, alla med genomgående planlösning och balkong mot innergården. På gården finns inbjudande utemiljöer med planteringar och plats för lek. Garage finns i källarplan med 70 parkeringsplatser och 80 cykelplatser.

Fasad, kv Önskemålet
NCC Barnens Byggskola i Råslätt
Andreas Saltin

Affärschef, NCC Building Sweden