Organiskt avfall blir biogas och gödningsmedel i Jönköping

Schweiziska Hitachi Zosen Inova valde NCC som partner när en biogasanläggning skulle uppföras utanför Jönköping. Ett projekt med stark internationell prägel och tydligt klimatfokus, som delfinansieras av Klimatklivet.

Efter samarbetet kring biogasanläggningen i Högbytorp utanför Stockholm fick NCC återigen förtroendet när Hitachi Zosen Inova (HZI) skulle bygga en ny anläggning utanför Jönköping.

Den nya anläggningen använder en effektiv metod som kallas torrötning, och kommer på årsbasis att omvandla cirka 40 ton organiskt avfall till biogas för fordon motsvarande 35 GWh. I processen bildas också högkvalitativt gödningsmedel för jordbruket.

Delad totalentreprenad med hög komplexitet

Uppdraget var utformat som en delad totalentreprenad, där HZI hanterade processdelen, medan NCC ansvarade för mark, ledningar, betong och byggnader. Projektet innebar stor teknisk komplexitet, då den tunga processutrustningen ställde höga krav på dimensionering, grundläggning och installationer.

Jonas Castenbrandt

Projektchef, NCC Infrastructure