309 lägenheter på Rud i Karlstad

Tillsammans med KBAB, FB Bostad och Bonava har NCC byggt sammanlagt 309 nya hyreslägenheter och bostadsrätter i Karlstad. Samtliga bostäder uppförs med konceptet NCC Folkboende och uppfyller kraven för Svanenmärkning.

Totalt omfattar uppdraget 309 lägenheter fördelade i nio olika hus i området Rud i Karlstad. Av dessa lägenheter utgörs huvuddelen av hyresrätter för Bonava respektive kommunala KBAB och ett mindre antal bostadsrätter för FB Bostad.

Ruds vy

Högt beläget med utsikt över Karlstad har ett nytt område byggts med sju hus och 221 hyreslägenheter. Husen har tegelfasader med inslag av fasadskivor och träpartier. Den första etappen omfattar 64 lägenheter om 1–3 rum och kök från 36–64 kvadratmeter. Samtliga med hög standard och inglasade balkonger i goda sollägen. Till varje lägenhet hör ett förråd i markplan. Inflyttning i februari 2018.

Bostadsrättsföreningen Rudsberget

Det åtta våningar höga huset är placerat längst ut på sydspetsen av Rudsberget med storslagen utsikt över centrala Karlstad och Klarälven. Lägenheterna är ljusa med öppen planlösning och har inglasade balkonger. Huset rymmer 44 lägenheter om 2–3 rum och kök i storlekarna 51–65 kvadratmeter. Inflyttning i februari 2018.

Kvarteret Lyktan

Huset är det tredje huset åt KBAB som NCC uppför och likadant som närmaste grannen Lanternan. Kv Lyktan är upphandlat inom ramavtalet för SABO där NCC:s husmodell kallad SABO Kombohus Plus är en variant av produkten NCC Folkboende. Åttavåningshuset består av 44 hyresrätter om 2–3 rum och kök i storlekarna 54–65 kvadratmeter, samtliga med inglasade balkonger. Tvättstuga, lägenhetsförråd och postboxar är placerade i entréplanet. Inflyttning i mars 2018.

NCC Folkboende – yteffektiva bostäder med rimliga hyror

Hemligheten bakom NCC Folkboende är att allt redan är projekterat och förberett i detalj. Resultatet blir ett gediget punkthus med ljusa, yteffektiva lägenheter med balkong och rimliga hyror. Det är lätt att uppföra och har låg byggkostnad. NCC Folkboende är förberett för Svanenmärkning vilket innebär en extra kvalitetsstämpel med avseende på hållbarhet och klimatpåverkan.

Göran Ljungberg

Affärschef, NCC Building Sweden