Visionsbild med Science Park Towers i Jönköping, höga hus vid sidan av vägen.

Science Park Towers - mötesplats på en ny nivå

Science Park i Jönköping utvecklas till en ny nivå när kvarteret och framtidens mötesplats Science Park Towers växer fram. Projektet genomför NCC i samverkan med Jönköpings kommuns Fastighetsutveckling AB.

Science Park Towers är ett helt kvarter som uppförs i anslutning till högskolan och befintliga fastigheten Science Park i centrala Jönköping. Kvarteret består av en lägre bas i tegel och fyra torn i olika höjd, från sju till femton våningar.

Totalt omfattar byggnaderna omkring 13 000 kvadratmeter och kommer främst att bestå av kontorslokaler men även konferens- och eventytor. Restaurang och lounge byggs i bottenplan. Under mark finns ytor för service och drift.

Husen är projekterade enligt Miljöbyggnad nivå Silver med höga krav på till exempel låg energiförbrukning, god inomhusmiljö och sunda material.

Digitalisering i fokus

Som en del i att skapa en mötesplats för hållbart entreprenörskap och innovation utförs projektet med fokus på hållbarhet och resurseffektivitet. Exempelvis kommer digitala tjänster att användas för att spåra och optimera användningen av maskiner, fordon och verktyg samt miniminera transporter till och från arbetsplatsen. Sammanfattningsvis handlar det om att förenkla och effektivisera.

Samverkan på en ny nivå

Uppdraget är en totalentreprenad som genomförs i partnering. Samarbetet inleddes 2019 med att planera, budgetera och projektera för byggnationen.

Samarbetet har präglats av en gemensam vilja hos alla involverade att skapa en plats för innovation och framåtanda, vilket gjort att vi kommit fram till en produkt att känna stor stolthet över.

Första spadtaget togs i januari 2021. Science Park Towers beräknas stå färdigt för inflyttning sommaren 2023.

Tillsammans med JKPG Fast har vi i nära samverkan skapat de bästa förutsättningarna för ett kostnadseffektivt projekt och en hållbar byggprocess med hjälp av digitala lösningar. Det är inspirerande att få bidra till Jönköpings utveckling och skapa en innovativ mötesplats för framtidens entreprenörer.
Henrik Landelius, affärsområdeschef NCC Building Sweden
Interiör Science Park Towers
Andreas Saltin

Affärschef, NCC Building Sweden