Illustration: Horisont Arkitekter

Hyresrätter Stångby, Lund

I samverkan med Kudu AB bygger NCC 74 hyresrätter i Kvarteret Vitstorken i Stångby norr om Lund, ett av kommunens större exploateringsområden.

Kudo och NCC har tillsammans utvecklat ett kvarter med en funktionell och god utformning för boende i många skeden av livet. Projektet har inslag av småskalighet vilket passar väl in i det nya området med stadsmässig karaktär i Stångby, med närhet både till tågstation och natur.

Fastigheten byggs över ett helt kvarter med fyra sammanhängande huskroppar i två respektive tre plan med överliggande inredd vind. Kvarteret rymmer cirka 6 300 kvm bostäder, 600 kvm teknikutrymme samt parkering för 44 bilar i markplan under den ena huskroppen.

De 74 hyreslägenheterna byggs i blandade storlekar med två till fyra rum och kök. Fokus i projektet är på bra och hållbara material. Fasaden består av en mix av tegel i olika kulör samt skiffer. Taket utgörs av konventionellt sadeltak med bandtäckt plåt respektive skiffer och kommer delvis förses med solceller.

Byggstart var efter sommaren 2021 och inflyttning beräknas bli inför sommaren 2023.

Första spadtaget tars för projekt Vitstorken.
I slutet av augusti togs första spadtaget för kvarteret Vitstorken av Johan Histrup, VD Kudu och Emilia Wetterberg, projektchef NCC.
Skissbild bostäder i Kv Vitstorken
Kv Vitstorken. Illustration: Horisont Arkitekter