Skissbild: Kudu/NCC

Hyresrätter Brunnshög, Lund

I samverkan med Kudu AB bygger NCC 64 hyresrätter samt café, kontorslokaler och vårdcentral i kvarteret Jane Addams på Brunnshög i Lund.

NCC:s uppdrag omfattar nybyggnation av 64 hyresrätter i sex plan samt café och en vårdcentral, totalt 5 700 kvadratmeter BTA. Husen byggs med ambitionen att nå Miljöbyggnad Silver. Flera av husen har sedumtak samt solceller. I uppdraget ingår även ett grönskande entrétorg.

I gestaltningen har arkitekten tagit fasta på att skapa ett luftigt och välkomnande intryck, med fasader i ljust tegel och längsgående balkonger och generösa fönster. I bottenvåningen kommer det i anslutning till caféet att finnas ett mötes- och arbetsrum som kan användas av såväl de boende i kvarteret som av allmänheten, samt ett bibliotek.

Projektet utvecklades initialt av NCC i samverkan med Sweco Architects och Sydö, som i en markanvisningstävling 2017 vann byggrätten för Jane Addams 1. Därefter har Sydö överlåtit projektet till Kudu, som kommer att äga och förvalta fastigheten. Tillsammans med Kudu har NCC planerat och projekterat uppdraget som byggstartades 2022, med beräknad inflyttning i början av 2024.

Kvarteret Jane Addams kommer bli ett blickfång när man närmar sig Brunnshög från söder. Vi på Kudu brinner för god arkitektur, hållbara och kvalitativa bostäder samt nyskapande och smarta lösningar, vilket detta projekt är ett bra exempel på.
Johan Histrup, VD Kudu AB
Bild på Ulf Öst, affärschef Malmö/Lund, NCC Building.
Ulf Öst

Affärschef, Syd, NCC Building Sweden