Nya studentbostäder för 300 studenter i Lund

På uppdrag av AF Bostäder bygger NCC 185 studentbostäder för uppemot 300 studenter på Nya Kämnärsrätten i norra Lund.

Området, kallat "Proto", är den första etappen av en långsiktig plan för förnyelse och expansion på Kämnärsrätten i Lund. Nya Kämnärsrätten byggs på höjden och kommer när hela ombyggnaden är klar att ha bostäder för 1500 studenter.

Studentbostäderna som NCC uppför byggs i tre huskroppar med 185 en-, två- och trerumslägenheter. De större lägenheterna är tänkta som "kompislägenheter", där två till tre studenter delar boende. Husen byggs i tre till sex plan med hög takresning och inredda vindsvåningar i två plan. Exteriört får de en innovativ design med förzinkad plåtfasad och plåttak.

Studentbostäderna, som har tagits fram och projekterats av NCC och AF Bostäder i samverkan, är funktionella och energismarta och blir ett efterlängtat och spännande tillskott på studenternas bostadsmarknad i Lund.

Byggstart var i september 2017 och första inflyttning beräknas bli våren 2019.

Bredvid bygger NCC även nya förskolan och skolan Sagoeken, för 300 barn i ålder 1-9 år, på uppdrag av Lunds kommun.

Arkitektskiss: FOJAB