Foto: Klas Andersson

Sagoeken - skola och förskola i norra Lund

På uppdrag av Lundafastigheter har NCC byggt nya Sagoeken på Kämnärsrätten i norra Lund. Sagoeken är en kombinerad skola och förskola för 300 barn i åldrarna 1-9 år.

Skolan består av två huskroppar; en F3-skola för 200 elever i två plan i den ena och en förskola för 100 barn i ett plan i den andra.

Förskolan är byggd som en flexibel enhet så att den enkelt kan göras om till skola vid behov. Huskropparna är sammanbyggda på nedervåningen, där man har gemensamma funktioner som bibliotek, restaurang och tillagningskök.

Sagoeken är byggd som miljöbyggnad silver, vilket innebär fokus på sunda byggmaterial, låg energiförbrukning och ett bra inneklimat. Sagoeken var klar sommaren 2019.

Ovanpå skolan och förskolan har AF Bostäder byggt studentbostäder i tre respektive fyra våningar.

Bredvid Sagoeken har NCC byggt studentboendet Proto på uppdrag av AF bostäder. 

Alexander Sandstedt

Produktionschef, Syd, NCC Building Sweden