Sagoeken - skola och förskola i norra Lund

På uppdrag av Lundafastigheter bygger NCC nya Sagoeken på Kämnärsrätten i norra Lund. Sagoeken är en kombinerad skola och förskola för 300 barn i åldrarna 1-9 år.

Skolan består av två huskroppar; en F3-skola för 200 elever i två plan i den ena och en förskola för 100 barn i ett plan i den andra.

Förskolan ska byggas som en flexibel enhet så att den enkelt kan göras om till skola vid behov. Huskropparna är sammanbyggda på nedervåningen, där man ska ha gemensamma funktioner som bibliotek, restaurang och tillagningskök. Ovanpå skolan och förskolan avser AF Bostäder att bygga studentbostäder i tre till fyra våningar.

Sagoeken kommer att byggas som miljöbyggnad silver, vilket innebär fokus på sunda byggmaterial, låg energiförbrukning och ett bra inneklimat.

Byggstart är planerad till november 2017 och skolan beräknas stå klar sommaren 2019.

Bredvid Sagoeken bygger NCC nya studentboendet Proto, på uppdrag av AF bostäder. 

Arkitektskiss: Zoom arkitekter