De två nya teknikbyggnaderna.
Foto: NCC

NCC moderniserar infrastrukturen på Helsingborgs sjukhus

Region Skåne gör sedan några år tillbaka stora investeringar i Helsingborgs sjukhusområde. NCC är en av flera entreprenörer, där NCC:s del omfattar sjukhusets infrastruktur samt två nya teknikbyggnader. Ett omfattande teknikprojekt huvudsakligen under mark.

Nybyggnad av kulvert mellan befintligt sjukhus och de nya teknikbyggnaderna.
Ombyggnaden innefattar all mediaförsörjning i det befintliga sjukhuset.