Om- och tillbyggnad av neonatalavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus, Trollhättan

NCC har genomfört en om- och tillbyggnad av neonatalavdelningen, samt ombyggnation av en kardiologisal, på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan. Ett partneringsamarbete med Västfastigheter.

Neonatalavdelningen, som vårdar nyfödda sjuka barn eller för tidigt födda barn, ligger i sjukhusets mitt i anslutning till förlossningen. Lokalerna har inte förändrats sedan de byggdes, men eftersom vården har utvecklats var lokalerna i stort behov av upprustning för att kunna ge bästa möjliga vård till mor och barn, och samtidigt borga för god arbetsmiljö för personalen. 

Enskilda rum är bättre för barnen

Efter om- och tillbyggnaden utökades ytorna för avdelningen till att totalt omfatta 2 400 kvadratmeter, varav 700 kvadratmeter är nybyggnad. Omorganisationen innebär en mängd olika saker, bland annat ändamålsenliga utrymmen för läkemedelshantering, kontroll av utrustning, anpassade serviceytor, personalrum och skrivutrymmen. Det blev också en stor mängd enskilda rum vilket på många sätt är bättre för att vårda för tidigt födda barn, bland annat eftersom ljudnivån blir lägre i enskilda rum, ljussättningen kan anpassas, det är lägre risk för infektioner, bättre viktuppgång och mer kvalitativ tid med föräldrar och syskon. 

Byggnaderna som berördes av om- och tillbyggnaden är omslutna av andra byggnader, och tillgängligheten till, och inom, arbetsplatsen är utmanande. Därför utfördes arbetet i två etapper. I den första etappen gjordes om- och tillbyggnad av nya lokaler och i etapp två byggdes nuvarande neonatalavdelning om.

I nära dialog med verksamheten 

– NCC har stor vana och specialistkompetens inom sjukhusbyggnationer vilket underlättat i detta projekt då sjukhus- och byggverksamhet pågått sida vid sida. För att möjliggöra byggnadsarbete så nära infektionskänslig miljö har vi planerat projektet i mycket nära dialog med verksamheten, säger Michael Gustavsson, affärsansvarig, NCC Sjukhus.

Uppdraget var ett partneringprojekt i två faser med planering, budgetering och projektering av byggnationen i första fasen. Fas två med byggnation startade våren 2019. Parterna fastställde gemensamt färdigställandetid i samråd med verksamheten. Hela projektet var färdigt i februari 2021. 

Michael Gustavsson

Affärsansvarig Sjukhus, NCC Building Sweden