Om- och tillbyggnad av neonatalavdelningen på Norra Älvsborgs länssjukhus, Trollhättan

NCC gör en om- och tillbyggnad av neonatalavdelningen, samt ombyggnation av en kardiologisal, på Norra Älvsborgs länssjukhus i Trollhättan. Ett partneringsamarbete med Västfastigheter.

Neonatalavdelningen, som vårdar nyfödda sjuka barn eller för tidigt födda barn, ligger i sjukhusets mitt i anslutning till förlossningen. Lokalerna har inte förändrats sedan de byggdes, men eftersom vården har utvecklats är lokalerna i stort behov av upprustning för att kunna ge bästa möjliga vård till mor och barn, och samtidigt borga för god arbetsmiljö för personalen. 

Enskilda rum är bättre för barnen

Efter om- och tillbyggnaden utökas ytorna för avdelningen till att totalt omfatta 2 400 kvadratmeter, varav 700 kvadratmeter är nybyggnad. Omorganisationen innebär en mängd olika saker, bland annat ändamålsenliga utrymmen för läkemedelshantering, kontroll av utrustning, anpassade serviceytor, personalrum och skrivutrymmen. Det blir också en stor mängd enskilda rum vilket på många sätt är bättre för att vårda för tidigt födda barn, bland annat eftersom ljudnivån blir lägre i enskilda rum, ljussättningen kan anpassas, det är lägre risk för infektioner, bättre viktuppgång och mer kvalitativ tid med föräldrar och syskon. 

Byggnaderna som berörs av om- och tillbyggnaden är omslutna av andra byggnader, och tillgängligheten till, och inom, arbetsplatsen är utmanande. Därför kommer arbetet att utföras i två etapper. I den första etappen görs om- och tillbyggnad av nya lokaler och i etapp två byggs nuvarande neonatalavdelning om.

I nära dialog med verksamheten 

– NCC har stor vana och specialistkompetens inom sjukhusbyggnationer vilket underlättar i detta projekt där sjukhus- och byggverksamhet ska pågå sida vid sida. För att möjliggöra byggnadsarbete så nära infektionskänslig miljö kommer vi att planera projektet i mycket nära dialog med verksamheten, säger Anna Norén, affärsutvecklingschef NCC Sjukhus.

Uppdraget är ett partneringprojekt i två faser med planering, budgetering och projektering av byggnationen i första fasen. Fas två med byggnation startade våren 2019. Parterna fastställer gemensamt färdigställandetid i samråd med verksamheten. Hela projektet beräknas vara färdigt i februari 2021. 

Bild på Anna Noren, Affärsansvarig Sjukhus, NCC Building Sweden
Anna Norén

Avdelningschef, NCC Building Sweden