Skissbild: New Line Arkitekter
Illustration av en idrottshall omvigen av träd och gångväg.