Foto: Studio-E
Bild på bilväg, ett grönt dike samt exteriören av Platinumcars bilhall för exklusiva bilar i Helsingborg.