Attraktiva kunskapsmiljöer vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala

I Uppsala genomför NCC en utbyggnad av Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet. På uppdrag av Akademiska Hus skapas en god och attraktiv kunskapsmiljö för såväl studenter som lärare och forskare.

Utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet är en viktig satsning för Uppsala universitet som möjliggör att forskning- och utbildningsverksamheten kan expandera i en tvärvetenskaplig miljö. Det befintliga Ångströmlaboratoriet består idag av 72 000 kvadratmeter och dagligen vistas här cirka 5 000 forskare och studenter. Verksamheten är trångbodd och i stort behov av större lokaler.

I projektet ingår tillbyggnad av en flygel, med främst undervisningslokaler och kontorsplatser, och en ny huvudbyggnad. I den nya kubformade huvudbyggnaden kommer drygt 1 200 studenter och 400 anställda att ha sin hemvist. Här byggs Ångströmlaboratoriets nya entré samt reception, studentservice, mötesytor, café, bibliotek, ljusgård och en aula. Utbyggnationen motsvarar totalt 30 000 kvadratmeter.

Projektet genomförs i partnering, en samarbetsform där projektets nyckelaktörer löser uppdraget tillsammans i öppen dialog och med projektets bästa i fokus.

Byggnationen sker i två faser. Flygeln byggstartade våren 2018 och här sker inflyttning hösten 2020. Byggstart för huvudbyggnaden sker hösten 2018 med inflyttning våren 2022.

Henrik Lundin

Affärschef, NCC Building Sweden