Spadtag för moderna kunskapsmiljöer i Uppsala: ”Målet är att leverera toppresultat i allt!”

Ett första spadtag blev igår den officiella starten för utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet i Uppsala. Med två tillbyggnader skapas här en modern och kreativ utbildnings- och forskningsmiljö där studenter, lärare och forskare kan mötas över ämnesgränserna på uppdrag av Akademiska Hus.

- Nu inleder vi ett arbete som bidrar till utvecklingen av forsknings- och utbildningsverksamheten vid Uppsala universitet. Eftersom vi har haft förmånen att vara med på hela resan med Ångströmlaboratoriet, första etappen invigdes 1997 följt av två etapper som stod klara år 2000 och 2006, känns det extra roligt att återigen få förtroendet från Akademiska Hus att vara med i denna fjärde spännande etapp, säger Charlotte Thelm, divisionschef NCC Building Sverige.

Utbyggnaden av Ångströmlaboratoriet är en viktig satsning för Uppsala universitet som möjliggör att forskning- och utbildningsverksamheten kan expandera i en tvärvetenskaplig miljö. Det befintliga Ångströmlaboratoriet byggdes för mer än 20 år sedan och består idag av 72 000 kvadratmeter och dagligen vistas här cirka 5 000 forskare och studenter. Verksamheten är trångbodd och i stort behov av större lokaler.

I projektet ingår tillbyggnad av en flygel, med främst undervisningslokaler och kontorsplatser, och en ny huvudbyggnad. I den nya kubformade huvudbyggnaden kommer drygt 1 200 studenter och 400 anställda att ha sin hemvist. Här byggs Ångströmlaboratoriets nya entré samt reception, studentservice, mötesytor, café, bibliotek, ljusgård och en aula. Utbyggnationen motsvarar totalt 30 000 kvadratmeter.

– Vi har precis gjutit första delen av bottenplattan på flygeln och färdigställer en hel del provisorier i form av cykel- och bilparkeringar. Parallellt pågår projekteringen av huvudbyggnaden, säger Johan Widerlöv, biträdande projektchef vid Ångström etapp 4.

Fram till våren 2019 pågår arbetet med den platsgjutna stommen på flygeln. Parallellt sker upphandling av installatörer till flygeln och upphandling av fasaden för huvudbyggnaden.

– Att finna synergier mellan delprojekten är en av utmaningarna. Här jobbar vi med att genom vårt arbetssätt skapa ett positivt engagemang med god trivsel i hela projektet. Vårt mål är att leverera ett toppresultat i allt från ekonomi till kvalitet, avslutar Johan Widerlöv.

Flygeln byggstartade våren 2018 och här sker inflyttning hösten 2020. Inflyttning i huvudbyggnaden sker våren 2022.