Optimal lagerlösning för snabbfotat e-handelsföretag

Svenskt Kosttillskott är ett populärt e-handelsföretag inom kosttillskott. Företagets dagliga logistiska pussel handlar till stor del om omgående leveranser av många små beställningar. Lagret måste stödja det snabba arbetsflödet – något som de nya lokalerna i Brunna lever upp till.

Svenskt Kosttillskott brinner för hälsa och träning. Verksamheten bygger på e-handel och präglas av ett ständigt plockande – ofta av många små leveranser till ett stort antal kunder. När beställningarna kommer in gäller det att få ut dem utan fördröjning för att leva upp till kundernas högt ställda krav på snabba leveranser. Eftersom medarbetarna är företagets viktigaste resurs, gäller det att de trivs hela arbetsdagen.

Från Q-märkt retro till hypermodernt

Företaget satt tidigare i Q-märkta lokaler på Bolinder strand i Järfälla. Lokalerna, som hade ett stort mått retrokänsla, byggdes om så gott det gick för att passa verksamheten. Men hur man än vände och vred på kvadratmetrarna blev de aldrig riktigt effektiva.

Att flytta till nybyggda, moderna lokaler som anpassats efter verksamheten innebar ett riktigt lyft. Martin Valenta är ekonomi-, logistik- och teknikansvarig på Svenskt Kosttillskott:

– Vi hade behov av funktionella lokaler som matchade vårt flöde med goda in- och urlastningsmöjligheter med ett bra läge nära motorvägen. När vi började se oss om efter nya lokaler för några år sedan föll valet på NCC:s lokalisering i Brunna.

Till en början gick tankarna kring att förlägga logistik– och lagerfunktionerna samt huvudkontoret till två olika orter, men det ändrade sig under resans gång. Under byggtiden erbjöd NCC därför möjligheten att utöka ytan för att få plats med både kontor och lager under samma tak. Svenskt Kosttillskott har varit högst delaktiga i både planering och utformning av de nya lokalerna.

– Vi har själva varit med och avgjort hur lokalerna ska se ut sedan dag ett. Under byggprocessen arrangerade NCC regelbundna möten för att försäkra sig om att allt skulle bli som vi hade tänkt oss.

Bättre förutsättningar

De nya, moderna lokalerna i Brunna innebär en bättre arbetsmiljö för medarbetarna. Tekniken håller en hög kvalitet och golven är jämna och fina. Ett stort plus är dessutom att Svenskt Kosttillskott kan utnyttja den generösa takhöjden.

– Ett starkt argument för oss att flytta var lokalernas flexibilitet, och det är prisvärt att komma ut en bit utanför city. Förutom att lokalerna blivit exakt som vi ville ha dem har det blivit billigare för oss, säger Martin Valenta.

Hittills fungerar allt som Svenskt Kosttillskott hade tänkt sig.

– Vi är jättenöjda, säger Martin Valenta.