NCC Property Development

NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter på definierade tillväxtmarknader i Norden. Verksamheten fokuserar på hållbara kontors-, handels- och logistikfastigheter i bra lägen.

I nära samarbete med kunden skapas en unik arbetsplats. NCC kombinerar expertis med en djup ­förståelse för kundernas verksamhet, processer och utmaningar. NCC strävar efter att inspirera, stötta och ge kunden råd på ett konsultativt sätt. På detta sätt präglas samarbetet av en gemensam målsättning att skapa en flexibel arbetsplats som inte bara ger förutsättningar för kunden att öka effektiviteten i sin verksamhet, utan även förbättra arbetssituationen för medarbetarna avseende hälsa, arbetsmiljö och trivsel.

Till varje enskilt projekt bidrar NCC med gedigen kunskap om hur goda arbetsplatser fungerar. Kunskapen baseras dels på lång erfarenhet av att arbeta nära kund, dels från relevanta forskningsresultat på området.

Då processerna inom fastighetsutveckling är långa är det extra viktigt att samla in kunskap om trender för att kunna förutse vilka önskemål och krav morgondagens kunder kommer att ha. Analyserna måste leda rätt när det gäller vilket geografiskt läge och vilken sorts fastighet kunderna kommer att välja för sina arbetsplatser om 5–10 år. NCC arbetar därför systematiskt med att samla in kunskap genom till exempel framtidsstudier, kund­intervjuer och trendspaningar.

Exempel på hur vi arbetar är processen Future Office by NCC som grundas i en omfattande studie kring framtidens arbetsplatser- och miljöer. Tillika utgör detta vårt verktyg för att skapa rätt arbetsmiljöer för våra kunder. Bland våra övriga koncept kan nämnas Future Retail by NCC samt Future Logistics by NCC som är NCC:s framgångsrika koncept för att skapa unika, kundanpassade handelsplatser och logistikanläggningar.

Illustration på huset K11, Järva Krog
Järva Krog, Solna

en av de mest dynamiska knutpunkterna, Järva Krog i Solna, växer en helt ny och hållbar stadsdel fram. Här blandas kontor, handel, service med hotell, bostäder och omsorg, dessutom ett utbud av restauranger för alla smaker. Syftet är att skapa en levande gatumiljö i hela området.

Här har du som företag ett gyllene tillfälle att flytta in i ett nybyggt och flexibelt kontor. Du väljer själv hur stor yta du vill ta i anspråk. Och du kommer garanterat att synas. Kontoret ligger på första parkett i en urban och stadsmässig miljö mellan Scandic Järva Krog och nya The Winery Hotel. Du som flyttar hit får en stabil hyresgäst som närmaste granne eftersom vi på NCC uppför vårt nya huvudkontor i anslutning till kontorsfastigheten.Totalt kommer hela området att innefatta ca 2 000 bostäder, 11 000 arbetsplatser, 160 000 m2 lokaler för kontor, handel och service.

Läs mer
Illustration på nya "Bromma station", Bromma Blocks i Stockholm.
Bromma Blocks, Stockholm

Med ett enastående läge i Bromma Blocks intill flygplatsen utvecklar vi ett helt nytt kvarter med smarta och attraktiva kontorslokaler, long-stay hotell och handel. I området finns redan all tänkbar shopping samt restauranger och kaféer.

Här tillför vi flexibla och smarta kontorslokaler samtidigt som Ica etablerar en ny Maxi-butik i vår byggnad. I kvarteret byggs även ett long-stay hotell med ca 180 rum tillsammans med BIZ Apartments. Här kommer det även att finnas tillgång till inspirerande och gemensamma ytor för co-working, träningsanläggning samt övrig service. Handel finns redan etablerad i området.

Läs mer
Joachim Holmberg, Head of NCC Property Development. Foto/illustration: Joakim Kröger
Joachim Holmberg

Head of NCC Property Development, NCC Property Development

Tove Stål 2021
Tove Stål

Head of Group External Relations, NCC Group