NCC bygger Novozymes Innovation Campus

NCC ska bygga ett modernt campus, ett center för bioteknikforskning och affärsutveckling åt bioteknikföretaget Novozymes norr om Köpenhamn. Ordern är värd cirka 865 MSEK.

– Vi från NCC är mycket glada över att vi får vara med och stödja Novozymes vision, med ett nytt och spännande innovationsbygge. Den fysiska miljön är mycket avgörande för människans möjligheter att utvecklas kreativt, säger Palle Bjerre Rasmussen, chef för NCC Building i Danmark.

NCC ska bygga första etappen av Novozymes Innovation Campus på 40 200 m2 som kommer att ha plats för forskning inklusive laboratorier samt aktiviteter inom affärsutveckling. Campus kommer att ligga norr om Köpenhamn, vid Danmarks Tekniske Universitet (DTU), i Lyngby-Taarbæk kommun.

Visionen är att bidra till nytänkande vad gäller framtidens arbetsplats och bygga ett modernt campus som smälter in i omgivningarna med en kreativ arbetsmiljö. De fyra byggnaderna kommer att vara mellan två och tre våningar höga och binds ihop med gångar för att säkra ett tvärvetenskapligt samarbete. Byggnaderna ska samtidigt präglas av stora glas- och fönsterpartier, för att säkerställa optimala ljusförhållanden och ge en inspirerande utsikt över grönområdena. Slutligen byggs även ett parkeringshus på 10 000 m2.  

Digitalisering spelar en viktig roll i projektet. Redan från projektets start har digitala verktyg använts, och byggnaderna har på samma sätt som de ska byggas i verkligenheten först ”byggts” virtuellt. För att visualisera hur byggnaderna ska uppföras enligt tidplanen har bland annat 4D-filmer använts i planeringen av byggprocessen.  

NCC är totalentreprenör där Vilhelm Lauritsen är projektarkitekt, GHB är landskapsarkitekt och Ramböll är huvudrådgivare.

Byggstart förväntas i slutet av oktober 2016, när detaljplanen är klar, och bygget förväntas vara slutfört i slutet av 2018. Ordern registreras i det fjärde kvartalet i affärsområdet NCC Building. Betalning erläggs som brukligt, det vill säga i takt med färdigställande.

För ytterligare information, kontakta:

Ghita Borring, kommunikationschef NCC Danmark +45 41 70 44 40
Anna Trane, Head of Corporate Media Relations, NCC +46 708 84 74 69
NCC:s presstelefon 08 585 519 00 eller press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 14 oktober kl. 15:15.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015.