NCC bygger ut terminalen på Landvetter flygplats

NCC har fått i uppdrag att bygga till utrikesterminalen på Göteborg Landvetter flygplats utanför Göteborg. Uppdragsgivare är Swedavia och projektet genomförs i samverkan. I en första fas uppgår ordervärdet till cirka 70 MSEK och projektet i sin helhet motsvarar en satsning på 760 miljoner.

Antalet resenärer till och från Landvetter flygplats har ökat under senare år vilket medfört att terminalbyggnaden behöver byggas ut.
- Framförallt finns ett behov att kunna ta emot större flygplan och hantera passagerarflöden från länder utanför Schengen, säger Charlotte Ljunggren, flygplatsdirektör på Göteborg Landvetter Airport.

NCC:s uppdrag blir att bygga till befintlig terminal med tre flygplansgater och två bussgater. Terminalen, som blir cirka 10.000 kvadratmeter, ska också anpassas för att kunna separera ankommande och avresande passagerare.
Den nya terminalen kommer att miljöcertifieras enligt BREEAM och kommer minst att klassas i kategorin Very good.

- NCC har lång erfarenhet av att arbeta med stora flygplatsprojekt och stor förståelse för flygplatsverksamheten, säger Henrik Landelius, chef för NCC Building i Sverige.

NCC och Swedavia driver projektet i samverkan där de första stegen blir att ta fram projektets organisation, projektering, bygghandlingar och riktpris. Det huvudsakliga entreprenadavtalet beräknas vara klart under andra kvartalet 2017.

Redan till hösten 2016 börjar NCC med förberedande arbeten såsom flytt av ett antal befintliga byggnader samt markarbeten.

Bygget av den nya utrikesterminalen, vilket förutsätter ytterligare styrelsebeslut inom Swedavia, beräknas kunna påbörjas under det tredje kvartalet 2017 och ska stå klart i början av 2020.

Det beräknade ordervärdet innefattar projektering, förberedande arbeten och terminalbyggnaden. De förberedande arbetena orderregistreras i det tredje kvartalet 2016 och terminalbyggnaden beräknas registreras under andra kvartalet 2017.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Magnus Simonsson, affärschef NCC Building Sweden, +46 (0)706 588678
Ulf Thorné, kommunikationschef, NCC Building, +46 (0)70 214 77 27

NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juni, 2016, kl. 10:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 62 Mdr SEK och 18 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.